Utbildningsminister Jan Björklund (FP)  är villig att kompromissa om nedskärningar i EU:s jordbrukstöd. Arkivbild.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) är villig att kompromissa om nedskärningar i EU:s jordbrukstöd. Arkivbild.

Jordbrukskompromiss viktig för regeringen

Folkpartiledaren Jan Björklund kan nöja sig med tio procents minskning av EU:s jordbruksbudget i en bred uppgörelse med andra medlemsländer.

Trots omfattande och långvarig svensk kritik mot allt för höga kostnader för EU:s jordbrukspolitik kan regeringen komma att nöja sig med en minskning på måttliga tio procent.  

Det finns en samstämmighet mellan regering och opposition i svensk politik: att allt för stora belopp av EU:s budget satsas på jordbruk. Folkpartiledaren och utbildningsminister Jan Björklund vill i stället lägga pengar på forskning och utbildning.

Inriktningen på EU:s budget beslutas för sju år i taget och i år ska innehållet i nästa budgetperiod bestämmas. Jan Björklund ser helst en mycket kraftig bantning av jordbruksbudgeten men är redo för en kompromiss.

Hur mycket är du beredd att ta från jordbruksstödet och flytta till forskning?

– För min del är jag beredda att ta det mesta. Men vi är långt i från att hamna där och vi måste kompromissa. I slutändan måste vi komma överens om en budget, säger Jan Björklund till Europaportalen i riksdagen på fredagen.

När kommer regeringen att sätta ner foten i frågan och ange hur mycket man vill banta EU:s jordsbruksbudget?

– Vi får se, det är ju en process och förhandlingar som pågår. Kan vi samla en stor krets av länder bakom ett gemensamt bud är det mycket viktigare än att Sverige själv sätter ner en siffra som bara röstas ner.

Så du kan vara nöjd med tio procent?

– Vi får se, vi får se. För min del skulle jag gärna gå längre men går det att samla en bred krets av länder kring den typen av uppgörelser vore det bra, säger Jan Björklund.