José Manuel Barrosos EU-kommission är tveksam till sänkt krogmoms.

José Manuel Barrosos EU-kommission är tveksam till sänkt krogmoms.

Svensk momssänkning får EU-kritik

Sveriges sänkning av krogmomsen ifrågasätts av EU-kommissionen som också varnar för den höga privata skuldsättningen i sin årliga ekonomiska utvärdering. Lägsta lönerna är för höga och delar av anställningsskyddet bör ses över menar kommissionen.

På onsdagen var det dags för skriftliga kvartssamtal i EU när EU-kommissionen presenterade en utvärdering för varje lands ekonomiska politik – slutskedet av vad som går under namnet den europeiska planeringsterminen. Den visade att  flera länder har mer att göra innan man kan ta sommarlov.

Spanien, till exempel, får visserligen ett år till på sig att ordna upp sitt budgetunderskott innan kommissionen tar fram rottingen, men då krävs det att Spanien konsoliderar sin ekonomi ännu mer – det vill säga sparar och skär ner på utgifterna. Landet måste lägga fram en budgetplan för 2013 och 2014 som visar att budgetunderskottet kommer att minska stadigt ner mot gränsvärdet på tre procent av BNP.

Sverige får ett jämförelsevis gott betyg av kommissionen, men kritiseras för sänkningen av krogmomsen som ett sätt att bekämpa ungdomsarbetslösheten. "Erfarenhet från andra länder visar att dessa åtgärder har kritiserats som kostsamma, med en begränsad effekt på sysselsättningen", lyder utvärderingen. Kommissionen vill även att Sverige åtgärdar "de relativt höga lönerna i de lägre löneskalorna och
skillnader i anställningsskydd mellan fast anställda och tillfälligt anställda."

Den höga privata skuldsättningen gör Sverige sårbart för negativa händelser som ett fall i bostadspriserna, en längre lågkonjunktur eller en kraftig höjning av realräntan.

Goda nyheter var det för Tyskland och Bulgarien, som ser ut att klara budgetmålen och därmed lämnar den skara på 23 länder som följs extra noga av kommissionen och som i slutändan riskerar bötesstraff.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso tog tillfället i akt vid dagens presskonferens och underströk att ett närmare ekonomiskt samarbete är vad som gäller för att komma ur krisen, och att utvärderingar av det här slaget från kommissionen är helt nödvändiga.

– Om du överlämnar detta till regeringarna får du inte en objektiv, självständig analys om vad som pågår i EU i dag, men vi är den självständiga institutionen som kan göra det. Om medlemsländerna fick göra det själva skulle inget hända. Därför behöver vi mer integration med mer ekonomisk samordning, sade Barroso.

Han nämnde också att det på toppmötet i slutet av juni kommer att läggas fram förslag om en fullt utvecklad “bankunion” med en gemensam europeisk bankgaranti i syfte att göra euron “oåterkallelig”.