Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland stäms i EU-domstolen för utebliven datalagring

EU-kommissionen offentliggjorde i dag att man tar Tyskland till EU-domstolen för att landet inte har gjort datalagringsdirektivet till tysk lag. Tre miljoner kronor om dagen vill kommissionen att Tyskland betalar.

Tysklands författningsdomstol underkände för två år sedan hur Tyskland införde datalagringsdirektivet 2008 och EU-kommissionen har sedan dess pressat på för att en ny lag ska antas, men i den tyska regeringen är man oense om hur det ska gå till.

Om Tyskland döms av EU-domstolen föreslår kommissionen att bötesbeloppet blir knappt tre miljoner kronor om dagen tills det att Tyskland införlivar direktivet i tysk lagstiftning.

Samtidigt meddelade kommissionen att man drar tillbaka en del av böteskravet i Sveriges fall i EU-domstolen eftersom Sverige nu har infört datalagringsdirektivet. Kvar står kravet på 9597 euro per dag, cirka 86 000 kronor, tills EU-domstolens utslag kommer. I dag är det beloppet uppe i cirka 73 miljoner kronor.

Med datalagringsdirektivet åläggs internet- och mobiloperatörer att spara uppgifter om all mejl- och mobiltrafik som sker i minst sex månader. Det ska gå att utläsa trafiken mellan två personer via mejl, telefon eller sms men innehållet i meddelandena sparas inte. EU-kommissionen arbetar just nu på att förändra direktivet.