Mikael Gustafsson EU-parlamentariker (V). Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EMU ett gigantiskt misslyckande

EMU–prestigen sitter djupt rotad och hotar en ansvarsfull ekonomisk politik. Det är hög tid  för Socialdemokraterna, att lyssna på folkets röst. Det skriver Ulla Andersson (V) finanspolitisk talesperson och Mikael Gustafsson (V) Europaparlamentariker.

Vänstern valdes med tydlig majoritet till makten i Frankrike. I Grekland har vänsterpartiet Syriza vuxit från drygt fyra procent för något år sedan till att i senaste valet ha mer än var fjärde grek på sin sida. Folk vill känna framtidstro och har fått nog av EU:s ensidiga nedskärningspolitik som ökar arbetslösheten och ojämlikheten. Fattigdomen breder ut sig. Allt fler människor säger nej till en politik som syftar till att göra bankdirektörer och finansspekulanter skadeslösa. De säger ja till en ny ekonomisk politik som satsar på jobb och samhällsnyttiga investeringar och som delar bördorna mer rättvist.

Här hemma har till och med högerliberala Dagens Nyheter vaknat upp och springer numer om Socialdemokraterna på vänsterkanten. Ledarskribenten Peter Wolodarski skrev: ”Att Sverige, med regeringen och Socialdemokraterna i armkrok, fortfarande håller fast vid det tyska nedskärningstänkandet är sorgligt”. Vi instämmer.

Åtstramningspolitiken och EMU är gigantiska misslyckanden. Nej-sidan inför folkomröstningen 2003 har fått rätt på alla punkter:
 Vi sa att den gemensamma räntan för euro-området i vissa länder skulle leda till överhettning av ekonomin och spekulation. Precis det skedde sedan i Spanien och på Irland, som nu befinner sig i djupaste kris.

Vi varnade för att den ekonomiska och monetära unionen skulle leda till ekonomisk högerpolitik. Nu tvingas krisländerna av EU till extrema åtstramningar som innebär lönesänkningar på upp till 50 procent, sänkta pensioner, massiva privatiseringar, nedskärningar inom skola, vård och omsorg.

Vi förklarade hotet mot demokratin, att avgörande makt över den nationella ekonomin skulle överföras till EU. Idag har det ekonomiska beslutsfattandet centraliserats och åtstramningspolitiken har blivit lag. Den icke-folkvalda EU-kommissionen ska till och med få rätt att bötfälla länder som ”inte sköter sig”.  

Bara drygt 13 procent av medborgarna stöder EMU. Det är faktiskt fler svenskar som tror på spöken än på EMU! Och endast folkpartiet, som gjort till sin princip att ha en verklighetsfrånvänd politisk dagordning, vill att Sverige omedelbart ska anslutas till EMU. Men ingen av partierna på Ja-sidan i folkomröstningen vill i dag medge att svenska folket var klokare än dem.

EMU–prestigen sitter djupt rotad och hotar en ansvarsfull ekonomisk politik. För tänk hur det hade sett ut om vi varit medlemmar  det politiska prestigeprojektet EMU. Det är dags, inte minst för Socialdemokraterna, att lyssna på folkets röst i EMU-frågan.

Lyssna också till Nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman som i sin senaste bok ”End this depression now” understryker att vi har all kunskap som behövs för att ta Europa ur krisen. Det krävs massiva offentliga investeringar för att vända utvecklingen. Men det måste göras nu, understryker Krugman. Tiden håller på att rinna ut. Vi hoppas att svensk socialdemokrati inser allvaret. Gör en självkritisk EMU-betraktelse. Och säger nej till åtstramningspolitiken i EU.

Här i Sverige krävs också ett nytänkande. Dagens finanspolitiska ramverk är inte anpassat för dagens problem. Vi behöver ett modernt finanspolitiskt ramverk, där sysselsättningsmålet får en central roll i både finans- och penningpolitiken.

Sysselsättningspolitiken skall bygga på samhällsnyttiga investeringar som ger jobb. Under 2012 räknar regeringen med i snitt 390 000 arbetslösa. Det är ett enormt resursslöseri !  Det krävs investeringar i infrastruktur och grön energi som gör att Sverige kan ta täten i klimatomställningen, samtidigt som konkurrenskraften stärks och jobb skapas.

Det behöver byggas fler bostäder och mer resurser behövs till välfärden, framför allt till fler anställda inom äldreomsorgen. Det behövs investeringar som stärker oss som en stark framtidsinriktad miljövänlig industrination.

Full sysselsättning måste vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken.

Ulla Andersson (V)    
Finanspolitisk talesperson

Mikael Gustafsson (V)
Europaparlamentariker