Hoppa till artikelns andra spalt.

För dåligt dataskydd i Malmströms förslag

EU:s dataskyddsexperter ifrågasätter EU-kommissionären Cecilia Malmströms förslag för att skapa ett elektroniskt in- och utreseregister vid EU:s gränser.

Det är de nationella dataskyddsmyndigheterna i den så kallade artikel 29-gruppen som i en inlaga kritiserar EU-kommissionens planer på att registrera alla som inte är EU-medborgare som reser in och ut ur EU med visum (kallat Smart Borders).

”Behovet av en sådan massiv volym av att samla in uppgifter på det här området stöds inte av pålitliga data”, skriver gruppen. Man menar att ett liknande system i USA inte har kunnat bevisas vara effektivt. Gruppen vill att kommissionen utreder alternativ till det föreslagna systemet där personliga uppgifter skyddas bättre.