Justitieminister Beatrice Ask med sina kollegor Aleš Zalar från Slovenien och Michel Mercier från Frankrike. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ministrar utesluter EU-parlamentet i Schengenfråga

En ny strid är i full gång om Schengensamarbetet: Ministerrådet vill ha egen bestämmanderätt, något som kritiseras starkt av EU-parlamentet.

För drygt ett år sedan var det Frankrike och Italien som råkade i luven på varandra efter att Frankrike infört gränskontroller mot Italien. Några veckor senare ville Danmark montera upp nya kameror och införa nya kontroller vid sina land- och vattengränser.

Konflikterna ledde till att EU-kommissionen lade fram förslag på ett nytt regelverk, där en del handlade om att införa en regelbunden utvärdering av hur varje lands gränskontroll fungerar. Enligt EU-kommissionens förslag skulle den utvärderingen göras i samråd mellan ministerrådet, där EU-ländernas regeringar sitter, och EU-parlamentet.

Men vid dagens ministerrådsmöte i Luxemburg beslöt justitieministrarna att ändra den rättsliga grunden för förslaget, vilket de facto utesluter EU-parlamentet från utvärderingsprocessen. Länderna menar att frågor om gränskontroll rör medlemsstaternas suveränitet och att EU-parlamentet inte bör ha någon formell makt över det. Samtidigt gör ministerrådet i en not klart att man kommer att inhämta parlamentets åsikt ändå, men det blir på en mer informell grund.

Om nu EU-parlamentet vill delta i en sådan lösning. Den portugisiske ledamoten Carlos Coelho och tyske Manfred Weber från den största EPP-gruppen säger att man kommer att gå till EU-domstolen för att avgöra frågan om den rättsliga grunden.

– Det är inte parlamentets avsikt att ifrågasätta medlemsstaternas behörighet när det gäller att garantera den allmänna säkerheten och ordningen. Men att stänga gränser som har varit öppna fram till nu är en fråga som rör hela Europa. I ett sådant fall måste EU:s institutioner ingå i beslutsprocessen. Annars lämnar vi dörrarna vidöppna för populism, vilket redan har skett i Danmark, säger Manfred Weber och Carlos Coelho i ett uttalande.

Och kritiken sträcker sig över blockgränserna. EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) sitter i utskottet som arbetar med Schengenfrågor.

– Det är lite roligt när medlemsstaterna har sagt att Lissabonfördraget är så viktigt och att Europaparlamentet ska bli mer delaktigt och så vill man inte släppa in oss. Jag tror att vi skulle bli en mer konstruktiv aktör och det skulle bli mer öppet vad gäller Schengen om vi var med. Titta på rådet – vem har vågat säga till där när Italien och Frankrike gjort fel? säger Anna Hedh till Europaportalen.

 

Ministrarna har också ändrat i den andra delen av kommissionens förslag. Beslut om när och hur länder kan återinföra gränskontroller ska tas av ministerrådet och inte av EU-kommissionen, som endast kan lägga fram rekommendationer till rådet.