Svenskar och danskar tycker att det minst viktigt av de tillfrågade att kunna resa gränslöst i Europa.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar likgiltiga inför gränslöst Europa

Svenskar ligger i botten i listan på länder som tycker ett gränslöst Europa är viktigt men är mest positiva till arbetskraftsinvandring och misstror statistik om migration.

Vad Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, ansvarig för gränsfrågor i kommissionen, brukar kalla ”en av EU:s största framgångar”, Schengensamarbetet, visar sig i Sverige ha det näst lägsta stödet bland alla EU-länder. I en opinionsundersökning beställd av EU-kommissionen som släpptes på fredagen säger 47 procent av svenskarna att det inte är speciellt viktigt, eller inte alls viktigt, att kunna resa i Europa utan gränskontroller. Endast Danmark har en lägre siffra än Sverige. I stort tycker två tredjedelar i EU att det är viktigt att kunna resa fritt utan gränskontroller.

I kölvattnet av den arabiska våren som ägde rum förra året, då Frankrike och Italien oroade sig för flyktingströmmar, har Schengensamarbetet blivit en omstridd fråga. Ett nytt regelverk, där frågan om enskilda länder ska kunna återinföra gränskontroller med eller utan godkännande från EU-kommissionen, ska diskuteras på justitieministrarnas möte i Luxemburg nästa vecka.

I samma undersökning utmärker sig svenskarna i att vara mest positiva till arbetskraftsinvandring till EU. Sex av tio stödjer det medan man det i övriga EU är lika många som tycker det är bra som tycker det är negativt med arbetskraftsinvandring. I de ”gamla” EU-länderna, det vill säga exklusive Östeuropa, Malta och Cypern, är motståndet starkare mot arbetskraftsinvandring än bland de nya EU-länderna.

– Vi måste belysa de positiva effekterna av invandring och inte bara de negativa och vi kommer att inleda en bred diskussion om behovet av arbetskraftsinvandring, sade Cecilia Malmström i dag vid en presskonferens i Bryssel.

Svenskarna är också minst benägna på att tro på den data som presenteras kring invandring. I EU som helhet tror 40 procent tror att diskussionen om invandring inte baseras på tillförlitliga data och i Sverige är siffran högst: sex av tio svenskar misstror statistik om migration, tätt följda av Storbritannien och Nederländerna.

I samband med opinionsundersökningen släppte EU-kommissionen också en rapport om invandring till EU. Den visade att antalet asylansökningar ökade med sexton procent jämfört med förra året: 300 000 personer sökte asyl, vilket ligger under toppåret 2001 då 425 000 människor sökte asyl.