Annons

Fortfarande är andel positiva betydligt större än andelen negativa till svenskt EU-medlemskap, men många är osäkra.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt EU-medlemskap har tappat sin glans

Svenskarna har förlorat sin starka tro på EU och det svenska medlemskapet. Nu är det färre än 47 procent som stödjer medlemskapet. Var tredje kvinna osäker om Sveriges medlemskap.

Efter att stödet för det svenska EU-medlemskapet i flera år legat stabilt över 50 procent har det sedan november 2011 etablerat sig på en betydligt lägre nivå, runt 47 procent. Det sviktande förtroendet för EU håller i sig och bekräftas i SCB:s majundersökning av svenskarnas EU- och eurosympatier, som publicerades på måndagen.  

Det är framförallt hos kvinnor som stödet för EU minskat – från drygt 48 procent för ett år sedan till drygt 43 procent i maj. Bland männen har också stödet minskat, men fortfarande är en majoritet för: knappt 51 procent i maj jämfört med närmare 56 procent för ett år sedan.

Annons

Andelen negativa till EU-medlemskapet har ökat mer än andelen osäkra som svarat vet ej. I maj var drygt 24 procent negativa till medlemskapet och nästan 29 procent osäkra. Var tredje kvinna och var fjärde man uppger att de inte vet om Sverige ska vara medlem i EU eller inte. Den höga andelen osäkra väljare kan vara en indikator på fallande stöd i framtiden.

Motståndet mot euron är fortsatt mycket kraftigt i opinionen. Även om andelen positiva sedan november 2011 har ökat från 11,2 procent till 13,6 procent, en förändring som är statistiskt säkerställd, så säger 77,7 procent nej till att byta ut kronan mot euron.

Undersökningen genomförs två gånger per år, i maj och i november,  och är den i särklass största i Sverige då drygt 9000 slumpvis valda personer tillfrågas över telefon.