Alf Svensson (KD) på sitt ledamotsrum i Europaparlamentet.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensson: Jag är inte rädd för EU

Alf Svensson (KD) tycker att det är svenskt att tro att människor som bor söder om Öresund inte är kapabla att fatta beslut som är positiva för Sverige.

Europaportalen träffar alla svenska Europaparlamentariker för att se vad de har för sig och hur deras vision för EU ser ut. Nu har turen kommit till kristdemokraten Alf Svensson.

Vad jobbar du med i Europaparlamentet?

– Just nu skriver jag ett yttrande i utvecklingsutskottet om en ny struktur för mänskliga rättigheter, säger Alf Svensson och tillägger att det snart ska tillsättas en hög EU-representant för mänskliga rättighetsfrågor.

Han menar att det är viktigt att betona värdet av grupper och individer, till exempel Amnesty, som arbetar med sådana frågor men som inte är politiska partier.

I den kristdemokratiska och konservativa EPP-gruppen ansvarar Alf Svensson även för en rapport om den politiska, sociala och ekonomiska situationen på Afrikas horn – den triangelformade halvön i nordöstra Afrika där länderna Eritrea, Etiopien, Djibouti och Somalia ingår.

– Situationen är ju utomordentligt prekär. Det handlar om huruvida Somaliland ska bli en självständig nation och vad man kan göra för att komma till rätta med våldet och den sociala misären.

– Den största moraliska utmaningen som finns för oss människor är det faktum att vi har medmänniskor som dör av törst och svält och att barn inte har tillgång till läkarvård och mediciner, säger Alf Svensson och understryker att EU spelar en stor utrikespolitisk roll som den största bidragsgivaren i världen.

– Jag tycker Catherine Ashton gör utomordentliga insatser när det gäller att främja fred, försoning och trygghet, säger han och syftar på EU:s utrikeschef.

Alf Svensson vill att EU inte längre sätter stabilitet som högsta prioritet utan demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter.

Vilken är den viktigaste frågan i Europa just nu?

– Om man lyssnar på debatten är det naturligtvis ekonomin. Flera länder som Grekland, Italien, Bulgarien och Rumänien är väldigt illa ute, säger Alf Svensson.

– Vi måste få fason på ekonomin och se till att EU-idén verkligen får och kan leva vidare för det är det största som hänt under min långa levnad.

Krig och fred har varit Europas historia och vi ska inte tro att vi är förnuftigare än tidigare generationer, menar han.

– Om misstänksamheten får grogrund och motsättningarna en chans, tror jag att människan 2012 är likadan som människan varit tidigare.

Han tillägger att han dock är optimist och tror att ekonomin kommer att gå åt rätt håll igen.

Om du fick bestämma, hur skulle då EU se ut om tio år?

– Jag hoppas att främlingsrädslan är mindre. Jag tycker den biter sig fast i allt fler länder och vi får en inåtvändhet och en populism som är farlig, säger han.

Han vill även att fler länder blir medlemmar i EU.

– Det är angeläget att inse att Turkiet kan spela en mycket stor roll i Mellanöstern. Den turkiske premiärministern Erdoğan mottogs som en rockhjälte i Nordafrika och det är min uppfattning att EU och Turkiet behöver varandra, säger Alf Svensson men vill även se Ukraina, Island, Norge och Balkanländerna i unionen.

Han pekar ut några frågor som han anser måste lösas på EU-nivå: klimat, forskning, ekonomi och utrikespolitiken.

– Jag är inte rädd för EU. Jag tror att en grek eller en portugis kan fatta beslut som är positiva även för Sverige och tvärtom. Det är lite svenskt att tro att medmänniskor som bor söder om Öresund inte är kapabla att fatta beslut.

Alf Svensson hoppas även att energin om tio år utvinns från solen istället för från fossila bränslen och att vatten och luft är renare än i dag.