Blindskrift är ett sätt att göra böcker tillgängliga för blinda, ett mer vanligt är talböcker.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU och USA försvårar för blinda

Vid FN-förhandlingar i förra veckan stoppade USA och EU bättre tillgång till böcker för synskadade runt om i världen. Nu hoppas de synskadades organisationer på att Sverige trycker på för att EU ändrar sin linje.

USA och EU har ännu en gång hindrat blinda människor att få bättre tillgång till böcker. Vid en förhandlingsrunda inom FN:s fackorgan för immaterialrätt WIPO som avslutades förra veckan i Genève motsatte sig de ett bindande avtal som skulle kunna ge miljontals blinda människor utökad tillgång till böcker.

Bara fem procent av alla böcker görs tillgängliga för synskadade i den rika delen av världen. I de fattiga länderna är siffran endast en procent. I många utvecklade länder, även Sverige, finns undantag från upphovsrätten så att alla böcker kan göras tillgängliga, till exempel med hjälp av blindskrift eller talböcker. Men undantaget gäller endast på nationell nivå och böckerna får inte exporteras: en bok som gjorts tillgänglig i Mexiko får inte säljas i grannlandet Guatemala och så vidare, om inte bilaterala avtal upprättas mellan två länder, vilket sällan sker.

Lösningen skulle vara ett bindande avtal som tvingar länderna att godkänna undantagen i upphovsrätten över landsgränserna. Världsorganisationen för blinda, WBU, lade fram ett sådant förslag 2009, men sedan dess har USA och EU stoppat det.

En orsak till det är att upphovsrättsorganisationer ogärna gör bindande förändringar i gällande lagstiftning om böcker för blinda för att man är rädd att det ska påverka andra delar av upphovsrätten.

På Synskadades Riksförbund är man mycket besviken över EU-linjen och responsen från den svenska regeringen i frågan.

– Vi har skrivit till regeringen utan att få svar. Det är höljt i dunkel var den står. Vi ser gärna att regeringen i kontakterna med andra EU-länder försöker sätta press på dem, framför allt på Tyskland, säger Erik Staaf, internationell handläggare på Synskadades Riksförbund till Europaportalen.

Men justitiedepartementet säger till Europaportalen att Sverige stöder ett bindande internationellt avtal.

– Jag kan bara beklaga om de inte fått något svar för Sveriges linje är tydlig. Vi har varit öppna för ett bindande avtal och vi är förhoppningsfulla om att man kommer att reformera EU-linjen, säger Gustav Gellerbrant, politisk sakkunnig hos justitieminister Beatrice Ask.

Men på hemsidan för den europeiska organisationen för synskadade EBU står Sverige fortfarande bland de länder som är tveksamma, medan bland annat Storbritannien och Tjeckien betecknas vara för ett avtal. Samtidigt har de synskadades linje fått stöd i två olika uttalanden av EU-parlamentet de senaste två åren.

Svenska EU-parlamentariker från alla partier står bakom att EU ansluter sig till ett bindande avtal men EU har istället drivit linjen att det bör upprättas frivilliga avtal mellan bokförläggare och de synskadades organisationer.

– Sverige måste ju inte faktiskt ta samma linje som EU. I FN-organ har varje medlemsland en möjlighet att driva en egen linje och här har Sverige uppenbarligen gått på EU-linjen trots att man säger sig vara för ett avtal, säger EU-parlamentarikern Amelia Andersdotter (PP) till Europaportalen.

Men det ser ut att finnas möjligheter för en svängning från EU:s sida. EU-kommissionären för den inre marknaden Michel Barnier sade i ett uttalande i förra veckan att EU-kommissionen vill ha ett bindande avtal och att man bett EU:s medlemsstater om ett mandat för att driva den frågan.

Enligt en redogörelse som Europaportalen har tagit del från mötet i Genève, skriven av en representant för världsorganisationen WBU, hoppas de att ett sådant förhandlingsmandat kan antas av EU-länderna i oktober. ”När det väl händer skulle USA vara mer eller mindre isolerat som det enda landet som inte är för ett avtal. Därifrån vore det svårt för USA att arbeta ensamt emot oss”, står det i redogörelsen.

Förhandlingarna fortsätter under hösten och målet är att WIPO lyckas kalla till en diplomatisk konferens i juni 2013 där ett internationellt bindande avtal kan undertecknas.

– Det skulle ju betyda jättemycket för oss i Sverige, vi skulle lättare få tillgång till en stor mängd böcker på engelska till universiteten till exempel, säger Erik Staaf på Synskadades Riksförbund.