Piratpartiet vill flytta 20 miljarder euro från jordbrukspolitiken till EU:s forskningsprogram.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Piratpartiet in i jordbrukspolitiken

Piratpartiet bryter mot sin tidigare strategi att enbart satsa på kärnfrågorna. Nu ger man sig in i jordbruksdebatten.

När Piratpartiet gick till EU-parlamentsval 2009 var budskapet tydligt: man skulle enbart lägga sina krafter på kärnfrågor som upphovsrätt, informationsfrihet och integritetsskydd . Själva ville de inte få titeln enfrågeparti utan kallade de sig ett ”fokusparti”. När partiet valde att ingå i den gröna gruppen efter valframgången 2009 lovade det också att rösta som den gröna gruppen i alla omröstningar, utom just om sina egna profilfrågor. Men nu gör Piratpartiet ett insteg i ett annat, vanligen hett ämne, i EU-politiken: jordbruksfrågan.

Man vill flytta över 20 miljarder euro, cirka 180 miljarder kronor, från jordbruksbudgeten till EU:s forskningsprogram, det så kallade Horisont 2020. Båda ingår i EU:s så kallade långtidsbudget som ska gälla 2014-2020. EU-kommissionen har föreslagit en jordruksbudget på 280 miljarder euro och en forskningsbudget på 80 miljarder euro under de sju åren.

– Vi har fortfarande ingen jättestark linje inom jordbrukspolitiken, men vi har beslut från årsmötet att vi vill satsa på forskning och att man kan flytta över pengar till det från jordbrukspolitiken, säger Amelia Andersdotter, som tog plats i parlamentets industriutskott för några månader sedan.

Piratpartiet lägger två förslag, ett inlägg i den gröna gruppens politik och ett i industriutskottet där parlamentets åsikt om EU:s kommande forskningsprogram, det så kallade Horizon 2020, ska antas.

– I Horisont 2020 lägger man inte tillräckligt mycket på grundforskning utan mer på marknadstillträde för små och medelstora företag. Vi tror det är viktigare med grundforskning, säger Amelia Andersdotter.

När ni tog plats i den gröna gruppen lovade ni att alltid rösta med gruppen. Har ni släppt det?

– Nej. Vad vi har gjort är ett inlägg i den gröna gruppen. Åsikterna inom gruppen i den här frågan är väldigt färgade av geografisk bakgrund skulle jag säga, svarar Amelia Andersdotter.

Strategiförändringen är i linje med Piratpartiets årsmöte, hävdar Amelia Andersdotter Men enligt årsmötet bör EU flytta jordbruksbudgeten till rymdforskning. Det valde Amelia Andersdotter att tolka genom att föreslå att pengarna går till forskningsbudgeten.

– Grundforskning är viktigt, oavsett om det är på jorden eller på en annan planet,  till exempel hur man kan titta på samhällsstrukturer. Om mänskligheten ska överleva måste vi ut i rymden förr eller senare. Det kanske inte är den viktigaste frågan att satsa på de närmaste 10 åren, men helt klart på längre sikt, säger Amelia Andersdotter.