Finland redo för eurokollaps

– Vi måste vara öppna för ett eurosammanbrott, säger Erkki Tuomioja (S) Finlands utrikesminister i en intervju i brittiska The Daily Telegraph.

Finland är väl förberett för en upplösning av eurosamarbetet.
– Vi måste vara öppna för ett eurosammanbrott, säger Erkki Tuomioja (S) Finlands utrikesminister i en intervju i brittiska The Daily Telegraph på torsdagen.

Erkki Tuomioja betonar att inga finska partier, inte ens Sannfinländarna, förespråkar en upplösning av eurozonen men att man måste vara beredd.

– Våra tjänstemän, som alla andra och som alla generalstaber, har någon form av operativ plan för alla eventualiteter, säger Tuomioja.

Han understryker att det på kort och medellång sikt skulle kosta mer att lägga ner euron än att hantera krisen.
– Men låt mig tillägga att ett uppbrott från euron inte betyder slutet för EU. Det skulle kunna få EU att fungera bättre.