Fiskebåtars flagghoppning ska hindras

Det ska bli svårare för europeiska fiskebåtar att flagga om fiskebåten för att kringå EU:s regelverk. Europaparlamentets fiskeutskott har röstat för en karantänperiod på två år.

Ett kryphål för att kringgå EU:s fiskeregler ska täppas till. I alla fall om Europaparlamentets fiskeriutskott får som de vill. Under onsdagen röstade de för ett betänkande som begränsar möjligheten för fiskebåtar att byta mellan EU-länders flagga och utomstående länders flaggor. Under EU-flagg åtnjuter de fiskeavtalens fördelar men lyder också under EU:s begränsningsregler för fiske. Men genom att tillfälligt fiska under annan flagg, och sen byta tillbaka till EU-flagg igen kan de kringgå maxkvoter och regelverk. Utskottet vill att man i sådana fall inte ska få fiska under EU-flagg igen på två år.

Isabella Lövin (MP) som varit rapportör för betänkandet är nöjd och säger till Europaportalen att det gick bra på samtliga av de viktigaste punkterna i omröstningen i utskottet, men att det återstår att se om de får med sig övriga ledamöter i Europaparlamentet senare i oktober.

Dagens betänkande innebär ingen lagändring, men utskottet har redan lagt likalydande ändringsförslag till den  grundförordning som reglerar EU:s fiskepolitik. Den tas upp i parlamentet senare i höst och Lövin ser positivt på möjligheten att få igenom samma ändringar i den. Ändringar som kan bli bindande för fiskeindustrin efter överenskommelse med EU-ländernas fiskeministrar.

– Det vi vann idag tror jag absolut vi kan få in i grundförordningen också. Men det finns frågetecken, vi har inte gått till plenum ännu och man kan inte utesluta att en intensiv lobbyism från fiskeindustrin kan piska upp en majoritet, säger Isabella Lövin.