Det tycks inte bli färre resor till Europaparlamentet i Strasbourg.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hög EU-jurist: Flyttkarusellen kan fortsätta

På torsdagen kom utlåtandet från EU-domstolens generaladvokat: Det var fel av EU-parlamentet att minska antalet resor mellan Bryssel och Strasbourg. – Suck, säger EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Europaparlamentets så kallade flyttkarusell mellan Bryssel och Strasbourg snurrar vidare med oförändrad fart efter ett utlåtande från EU-domstolens generaladvokat på torsdagen. EU-parlamentets beslut att slå ihop två sessioner till en i oktober 2012 och 2013 bryter mot EU-fördraget, konstaterar domstolens Paolo Mengozzi.

Det var i mars förra året som en stor majoritet av ledamöterna röstade för att en av oktobers två parlamentssessioner skulle strykas. Den andra skulle delas upp i två och hållas under samma vecka. På så sätt skulle parlamentet ha 12 sessioner per år i Strasbourg – något som krävs enli.gt EU-fördraget –, men en resa mellan Belgien och Frankrike skulle sparas in. Vanligtvis hålls en session i månaden i Strasbourg, utom i augusti då parlamentet är stängt.

Men Frankrike och Luxemburg gillade inte beslutet och gick till EU-domstolen. Dagens utlåtande från generaladvokaten ger en tydlig indikation på hur EU-domstolen kommer att döma i slutändan.

– Suck! Det pinsammaste är dock att de finns de som är beredda att driva flyttcirkusen hela vägen till EU-domstolen för att bevara galenskapen, kommenterar EU-parlamentariker Christofer Fjellner (M) beslutet till Europaportalen.

Enligt Mengozzi har parlamentet inte kunnat motivera tillräckligt väl varför de två oktobersessionerna skulle läggas under samma vecka. Att ha två sessioner på bara två dagar skulle vara ”inkonsekvent” och argumentet att det sparar kostnader bet inte heller. Kostnaderna är ”inneboende” i de regler som finns i fördraget. Två sessioner i oktober är inte dyrare än att om man skulle ha en varje månad över hela året – även i augusti – som fördraget indirekt kräver. Och att ändra i fördraget, det kan bara EU:s regeringar i ministerrådet göra, konstaterar Mengozzi.

Även Europaparlamentarikern Åsa Westlund (S) var besviken över utslaget.

– Får se vad beslutet blir. Men för att ändra i grunden behövs det att svenska regeringen med flera driver frågan i ministerrådet, kommenterar Åsa Westlund.

Inför förhandlingarna med ministerrådet om EU:s budget 2013 antog parlamentet i juli i år en text som yrkar på att den flyttkarusellen ska stoppas. Olika studier har visat att resandet kostar mellan 1,5 till 2 miljarder kronor om året.