Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström anklagar Slovakien för medeltida metoder

Slovakien ska ha använt tvivelaktiga metoder för att pröva om en flykting var homosexuell. EU-kommissionär Cecilia Malmström rasar.

En flykting som sökt asyl i Slovakien har utsatts för metoder som flera europeiska människorättsorganisationer betecknat som djupt integritetskränkande. Informationen kommer från den slovakiska organisationen Human Rights League som kontaktades av flyktingen. Personen hade sökt asyl på grund av sin homosexuella läggning, något som utgjorde ett hot mot denne i hemlandet.

För att ta reda på om det fanns asylskäl valde de slovakiska migrationsmyndigheterna att låta utföra ett så kallat fallometriskt test. Det går i korthet ut på att man låter personen titta på olika bilder av sexuella aktiviteter för att sedan observera om det leder till några specifika fysiska reaktioner. Testet utfördes trots att en expert genom intervjuer redan konstaterat att personen i fråga var homosexuell och det fanns därmed asylskäl.

Human Rights League har tillsammans med den europeiska paraplyorganisationen Ilga kontaktat flera EU-institutioner för att få reda på om de kommer att agera gentemot Slovakien.

– Det är fullkomligt medeltida och inte tillåtet på något sätt så det måste omedelbart upphöra. Det är inte värdigt ett medlemsland i den europeiska unionen att göra detta, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström till Europaportalen på fredagen.

Enligt Malmström har kommissionen formellt kontaktat Slovakien och krävt att behandlingen upphör. Den slovakiska ministern ska också ha försäkrat Malmström om att det inte kommer att fortsätta. I ett brev till Ilga daterat den 14 augusti skriver EU-kommissionen också att man “inte kommer att tveka att vidta åtgärder i enlighet med EU:s fördrag” om det skulle behövas.

På Human Rights League har man avvaktat med att ställa myndigheterna till svars med hänsyn till den drabbade personen.

– Vi har inte kontaktat de slovakiska myndigheterna ännu eftersom personen har fått asyl och vill inte riskera någonting. Men vi fick tillåtelse att kontakta de europeiska myndigheterna för att försöka se till så att det här aldrig händer igen, säger Zuzana Števulová på slovakiska Human Rights League till Europaportalen.

Hon är mycket besviken på de slovakiska migrationsmyndigheten och säger att myndigheten vet att metoden har fördömts av EU tidigare, då i ett fall gällande Tjeckien. Trots detta uppmanades asylutredarna att använda sig av ett fallometriskt test. Tidigare har Tjeckien använt sig av samma metod och blev då kraftigt kritiserat av EU:s byrå för mänskliga rättigheter och av EU-kommissionen. En domstol i Tyskland stoppade även 2009 en utlämning av en flykting under Dublinförordningen till Tjeckien just med hänvisning till att Tjeckien använde sig av fallometriska test.