Luxemburgs EU-kommissionär stöter på hårt motstånd om könskvotering till bolagsstyrelser.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tungt bakslag för könskvoterare

Efter Sverige och Storbritannien ansluter sig nu också Tyskland öppet till motståndarna mot könskvotering till bolagsstyrelser i EU.

Könskvoteringar till bolagsstyrelser ser inte ut att bli verklighet i EU det närmaste decenniet, trots EU-kommissionär Viviane Redings hårdföra strategi. I början av september läckte den stridbara luxemburgskans förslag ut om att minst 40 procent av bolagsstyrelserna ska bestå av ”det underrepresenterade könet” senast 2020 – annars väntar bot och löfte om bättring. Förslaget kom efter åratal om just hot om lagstiftning om inte företagen bättrade sig.

Men i helgen kom ett tungt bakslag när Tyskland officiellt gick ut och slog undan benen på Redings utspel. Familjeminister Kristina Schröder (konservativa CDU) och justitieminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (liberala FDP) skriver i ett gemensamt brev till den brittiske näringsministern Vince Cable att den tyska regeringen stödjer britterna i deras nej till könskvotering, enligt Süddeutsche Zeitung.Därmed körs den tyska arbetsmarknadsministern Ursula von der Leyen (CDU), som uttalat sig positivt till kvotering, över.

Storbritanniens insatser för att stoppa Redings förslag har mynnat ut i ett brev som skrivits under av totalt nio länder, skriver Financial Times. Undertecknarna medger att det finns för få kvinnor i bolagsstyrelserna, men att "alla riktade åtgärder inom detta område bör utformas och genomföras på nationell nivå. Därför stöder vi inte rättsligt bindande bestämmelser för kvinnor i bolagsstyrelserna på europeisk nivå”.

Bland de nio länderna finns förutom Storbritannien också Nederländerna, Malta och sex östeuropeiska länder. Med dessa, samt Tyskland och Sverige, är Redings förslag rejält skadeskjutet. Motståndarna kan med sina röster i ministerrådet blockera förslaget. Planen var att lägga fram det i oktober och att döma av Redings kabinett ligger den kvar.

– Det är för tidigt att reagera på detta. Det är ganska ovanligt att medlemsländer går ut och tar ställning till ett förslag som ännu inte finns, säger en talesperson för EU-kommissionär Viviane Reding till Europaportalen.

– EU-kommissionärerna har ju ännu inte träffats för att diskutera förslaget, fortsätter talespersonen.

Enligt Redings läckta förslag skulle alla företag med mer än 250 anställda och 50 miljoner euro i omsättning omfattas av de nya reglerna.

Enligt EU-kommissionen har i dag fem EU-länder lagar om kvotering för bolagsstyrelser och ytterligare fem för statliga bolag. Finland har i dagsläget den största andelen kvinnor i styrelserna med dryga 27 procent, följt av Lettland och Sverige. Sämst är Malta med tre procent.