Otåligt EU-parlament kritiserar djurtransporter

Europaparlamentariker vill minska antalet djurtransporter och tiden som djur transporteras till slakt i EU.

Parlamentets jordbruksutskott  uppmanar EU-kommissionen och medlemsländerna att följa reglerna om djurtransporter och vill ha hårdare straff för de som bryter mot dem. 

Utskottet återupprepade på torsdagen den halvårsgamla uppmaningen från parlamentet om att EU bör överväga en åttatimmarsgräns för djurtransporter. Men enligt utskottet måste tiden baseras på vetenskaplig grund: olika tidsgränser för olika djur.
 
– Det är under vår värdighet att djuren transporteras under för lång tid och under dåliga förhållanden. Åtta timmar har varit ett bra slagord men åtta timmar är ingen gräns som man kan lagstifta om. Kycklingar tål till exempel bara fyra timmar, säger Marit Paulsen (FP) vice ordförande i Europaparlamentets jordbruksutskott, till Europaportalen.
 
Enligt utskottet bör det också finnas fler lokala slakterier för att få ned transporttiderna. EU måste också bli bättre på att se till att de regler som redan finns efterlevs. Fler inspektioner behövs och straffen för regelbrytare måste vara så kännbara att de fungerar avskräckande.

– Till skillnad från EU-kommissionen anser vi att djurtransporterna kräver omedelbart agerande, speciellt när det gäller att minska antalet transporterade djur och transporttider, sade under torsdagen utskottets rapportör, Janusz Wojciechowski från Polen.

Gårdagens uppmaning följer på en deklaration om tidsgräns för djurtransporter, som antogs av parlamentet i mars i år.