Tyskland och Frankrike i allians för jordbruksbidrag

Tyskland och Frankrike säger nej till att minska böndernas direktstöd, något som bland annat Sverige krävt.

Tyskland och Frankrike har enats om en gemensam linje i de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget inför det extrainsatta EU-toppmötet den 22-23 november i Bryssel.

I ett gemensamt uttalande går de tyska och franska jordbruksministrarna emot krav från Sverige, Storbritannien och Nederländerna om att minska EU:s omfattande subventioner till jordbruksföretag och bönder, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Vidare ställer sig Tyskland och Frankrike bakom EU-kommissionens förslag om att frysa jordbruksbudgeten för 2014 - 2020 till 2013 års nivå och att en tredjedel av stödet ska vara miljövillkorat.

Däremot vill de, tvärtemot kommissionens förslag och i strid med Sveriges linje, fortsätta med sockerkvoter och minimipriser på sockerbetor efter 2015 och fasa ut stödet först 2020.

EU:s stöd till jordbrukssektorn i Europa uppgår till cirka 40 procent av unionens budget.