Utvidgningskommissionär Stefan Füle presenterar 2012 års utvidgningspaket.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Vägen ligger öppen för kroatiskt medlemskap

De länder som vill komma med i EU måste bli bättre på rättssäkerhet och yttrandefrihet. Cypernkonflikten lägger ett effektivt hinder för fortsatta förhandlingar med Turkiet. 

Serbiens väg mot EU-medlemskap är fortfarande problematisk. För första gången definierar nu EU vad man menar med normaliserade relationer mellan Serbien och Kosovo: Serbien behöver acceptera Kosovo och arbeta för bättre relationer och Kosovo måste respektera rättigheterna för den serbiska minoriteten i landet.

– Det är jättebra att kommissionen definierar vad det innebär. Vi visar vägen och vad vi förväntar oss, men med den här definitionen finns det också kvar ett utrymme för Kosovo och Serbien att komma med egna förslag på hur det kan se ut och lösas, sade Anna Ibrasagic (M) till Europaportalen. Hon sitter i EU-parlamentets utrikesutskott och ingår i delegationen för förbindelserna med Balkan.

EU-kommissionen kräver synliga förbättringar i relationen mellan länderna men Serbiens nyvalde president Tomislav Nikolic menar att EU går för långt.

– Om vi måste avstå från Kosovo är det bättre att glömma Europa, sade Tomislav Nikolic i en intervju med italienska Corriere della Sera på tisdagen.

Tomislav Nikolic anser att Serbien har gjort en mängd framsteg i fråga om ekonomin, rättsväsendet och den offentliga förvaltningen. Men att Kosovokravet är att gå för långt.

– Det är inte rättvist. Fråga inte mig om jag vill ha Europa; frågan är om Europa vill ha oss, sade Nikolic.

Serbien behöver även intensifiera arbetet mot organiserad brottslighet, mot korruption och stärka rättsväsendet. Imorgon åker kommissionär Füle till Belgrad och förutom det kommer han lyfta EU:s missnöje med den nyligen inställda prideparaden.

Anna Ibrisagic menar att det är viktigt att Serbien tar itu med sin historia av korruption och menar allvar med de juridiska refomerna.

– Füle behöver insistera på att reformerna som görs måste vara grundliga och inte bara kosmetiska. Att vi är säkra att när reformen är gjord så är det enligt de värderingar och praxis som EU-länderna har, säger Anna Ibrisagic och hänvisar till en kommande serbisk lagstiftning som ska begränsa korruptionen och en lag som förväntas antas av det serbiska parlamentet inom kort.

Synpunkterna på Serbien var en del av det årliga utvidgningspaket som under onsdagen presenterades av EU-kommissionär Stefan Füle, tillsammans med landsspecifika rapporter. Många av länderna på västra balkan har enligt EU-kommissionen gjort framsteg, men många synpunkter handlar om hur väl länderna lever upp på kraven gällande rättssäkerhet, juridiska reformer och yttrandefrihet bland annat.

EU-kommisionären Stefan Füle bekräftade vid dagens presentation i Europaparlamentet att Kroatien ligger närmast att komma med i unionen. Även om det finns punkter landet behöver fortsätta fokusera på så tror Füle att Kroatien blir EU:s 28:e medlemsstat första juli nästa år.

Ett av nyckelländerna i utvidgningsprocessen är Turkiet som har ett strategiskt viktigt läge och är ekonomiskt betydelsefull för EU. Füle sade under onsdagen att de strandade förhandlingarna med Turkiet behöver tas upp igen men det kräver bland annat att landet stärker yttrandefriheten. Turkiets frostiga relation med Cypern är också ett hinder.

– Det är med stort allvar vi ser Turkiets val att frysa relationen med det cypriotiska ordförandeskapet i EU och vi kräver full respekt för ordförandeskapet. Vad gäller Cypernkonflikten är det dags att bryta dödläget i förhandlingarna som pågår inom FN och bygga vidare på de framsteg som gjorts, sade Stefan Füle och erbjöd EU-kommissionens politiska och tekniska stöd.

I övrigt fortskrider förhandlingar med Island och Montenegro. EU-kommissionen ser en positiv utveckling i Albanien och Makedonien uppfyller fortfarande de politiska kriterierna. EU-kommissionen upprepar därför för fjärde året sin rekommendation till ministerrådet att anslutningsförhandlingar ska öppnas med Makedonien. Men namnkonflikten med Grekland ligger fortfarande i vägen.