Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s domstol ger grönt ljus för ESM

Den föreslagna Europeiska stabilitetsmekanismen, ESM, strider inte mot EU-lag, säger EU-domstolen.

Förra året beslutade Europeiska rådet om en fördragsändring som ger euroländerna möjlighet att inrätta en stabilitetsmekanism för att trygga ekonomin i Europa, som resulterade i den Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM).

En irländsk parlamentsledamot, Thomas Pringle, hävdade att beslutet om fördragsändringen genom ett rådsbeslut stred mot EU:s grundläggande lagstiftning, samt att Irland skulle vara hindrad från att delta i ESM. Högsta domstolen på Irland lämnade över ärendet till EU-domstolen och under tisdagen kom EU-domstolens utslag.

Enligt domstolen finns det inget i beslutet om fördragsändringen, vilken träder i kraft vid årsskiftet, som strider mot EU:s fördrag. Beslutet är alltså giltigt, vilket betyder grönt ljus för ESM. Dessutom menar domstolen att EU:s grundläggande lagstiftning inte utgör ett hinder för ett medlemsland att ratificera ESM-fördraget.

ESM ska fungera som euroländernas krisfond och ska kunna låna ut pengar till de medlemsländer som väljer att delta.