Statsminister Fredrik Reinfeldt vid ett tidigare möte i riksdagens EU-nämnd.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fredrik Reinfeldt retar upp Europaparlamentariker

Svenska Europaparlamentariker vänder sig emot statsminister Fredrik Reinfeldts uppfattning att de bör följa de svenska partiernas syn på EU:s budget.
– I EU måste vi kunna hålla både en nationell boll i luften och ett europeiskt perspektiv, säger Göran Färm (S).

Efter att förhandlingarna om EU:s långtidsbudget strandade vid förra veckans toppmöte sätter statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sökljuset på svenska Europaparlamentariker som driver Europaparlamentets linje för en högre EU-budget.

Anledningen är att parlamentet i oktober antog en resolution, med stöd från 75 procent av ledamöterna, där de som sin utgångspunkt stödjer EU-kommissionens budgetförslag till förmån för en betydande ökning av anslagen till forskning och konkurrenskraft samt oförändrade nivåer på region- och jordbruksbidragen.

– När jag tittar på röstprotokollet [Europaparlamentets] så visar det sig att bland annat den socialdemokratiska budgetansvarige röstat för detta, men också flera andra ledamöter i Europaparlamentet, i skarp konflikt med vad som redovisas i Sveriges riksdag. Jag tycker det är viktigt att partierna håller ihop sina budskap att man har samma politik i Europa och de gemensamma institutionerna som företrädare hemma i Sverige, sade Fredrik Reinfeldt till journalister i samband med hans årterrapportering från toppmötet till riksdagen på tisdagen.

Fredrik Reinfeldt påpekade att Europaparlamentets talman Martin Schultz (S) vid torsdagens EU-toppmöte, med hänvisning till resolutionen från Strasbourg, talade för "betydande utgiftsökningar, helst borttagande av rabatter och dessutom egen beskattningsrätt".

– De svenska europaparlamentarikerna har naturligtvis sin fulla rätt att representera vilka uppfattningar de vill. Men det blir förvirrande när de representerar partier som i riksdagen och EU-nämnden företräder en helt annan uppfattning, sade Reinfeldt.

Den budgetansvariga för den socialdemokratiska partigruppen som Fredrik Reinfeldt talar om är Göran Färm. Han menar att statsminister Reinfeldt inte förstått parlamentets roll eller behovet av ett europeiskt perspektiv.

– Vi har inga bundna mandat och måste inte följa en nationell position. Det är det som är hela poängen med Europaparlamentet. Där ska vi försöka komma överens i europeiska politiska grupper. I EU måste vi kunna hålla både en nationell boll i luften och ett europeiskt perspektiv. Det tycker jag att regeringen har helt släppt, säger Göran Färm till Europaportalen.

Färm anser att Reinfeldt företräder "en extrem nationell position" och att det är "skälet till att toppmötets förhandlingar bryter ihop". Han varnar för att ett allt för ensidigt nationellt perspektiv kan leda till att Europasamarbetet  gradvis krackelerar och vittrar sönder.

– Vi måste hitta en kompromiss som bygger på solidaritet. Att de rikare länderna inte bara slåss för att banta sin avgift utan att de är bredda att göra någonting för jobb och tillväxt som även gynnar svagare länder, säger Färm.  

Fredik Reinfeldt menar att de stora skillnaderna mellan starka och svaga ekonomier i Europa komplicerar förhandlingarna.

– Grundproblemet har varit att det är väldigt många länder i ett ekonomiskt krisdrabbat Europa som hoppas att stora resurser från EU ska balansera det faktum att den egna ekonomin är svag. Det skulle kräva enorma utökade åtaganden från nettobidragsgivarna som i sin tur markerar att de inte har ett stort intresse av det. Här finns en oförenlighet som vi ännu inte har löst ut, sade Fredrik Reinfeldt.

Sammantaget fem svenska parlamentariker, inklusive Göran Färm, stödde parlamentets budgetlinje.  

Statsministerns kritik gör Cecilia Wikström (FP) upprörd. Hon betonar att som europaparlamentariker kan hon inte bara se till Sverige, som utgör ca 1,5 procent av EU:s befolkning, utan hon ska tänka på hela EU:s bästa.

– Det viner ingen partipiska från Rosenbad till Bryssel och jag är ingen marionett som någon ska dra i trådarna i för att jag ska dansa. Min partiledare här heter Guy Verhofstadt [ledare för den liberala gruppen ALDE] och jag har varit lojal mot den partilinjen, säger Cecilia Wikström.

För henne var det viktigt att rösta för Europaparlamentets resolution för att man ska hålla vad man lovat.

– Jag tycker det är en viktig politisk moral att leva upp till sina åtaganden om till exempel att behålla flyktingfonden och att satsa på forskning. Ett taktiskt drag av Fredrik Reinfeldt hade varit att säga till rådet att omedelbart stoppa flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg. Det hade på ett bräde sparat 200 miljoner euro om året, säger Cecilia Wikström.

Kent Johansson (C) tycker att han röstat så som regeringen skulle kunna tycka är rimligt.

– Jag vill inte expandera budgeten men vi röstade inte bara om en budgetnivå utan om olika poster. Jag står för att man ska vara budgetrestriktiv, men det får inte ske på bekostnad av forskning och tillväxt. Jag röstade för en hel del neddragningar inom exempelvis jordbrukspolitiken, säger Kent Johansson (C) och förklarar att neddragningarna han ville ha inte gick igenom och för att få ett förhandlingsunderlag som också rymmer forskning och tillväxt så röstade han för hela resolutionen.

För att EU:s långtidsbudget ska antas måste först EU-ländernas regeringar vara överens och sedan behöver Europaparlamentet ge sitt godkännande. De avbrutna förhandlingarna mellan regeringscheferna återupptas i början av nästa år.