Kommissionen varnar för obalanser i svensk ekonomi

Kommissionen står kvar vid sin kritik från tidigare i år att det finns potentiellt allvarliga problem i den svenska ekonomin som måste åtgärdas.

I sin tillväxtstrategi för 2013 presenterade EU-kommissionen på onsdagen fem punkter som ska få fart på den europeiska ekonomin under nästa år. De fem punkterna är i princip samma rekommendationer som för i år.

Samtidigt med tillväxtstrategi publicerade kommissionen även en rapport om den mekanism som ska varna för ekonomiska obalanser i medlemländerna. 14 av dessa, däribland Sverige, uppmanas att grundligt se över obalanserna i sina ekonomier.

Redan i maj uppmanade kommissionen 12 medlemsländer att se över obalanserna. Nu vill kommissionen alltså att de åter undersöker riskerna med alltför stora obalanser. Två länder, Malta och Nederländerna, har lagts till på listan.

I maj skrev kommissionen i en rapport att Sverige bör åtgärda "de relativt höga lönerna i de lägre löneskalorna och skillnader i anställningsskydd mellan fast anställda och tillfälligt anställda." Vidare kritiserades den höga privata skuldsättningen i landet som gör Sverige sårbart för ett fall i bostadspriserna, en längre lågkonjunktur eller en kraftig höjning av realräntan.

– Mycket har redan gjorts och reformerna bär frukt. Men återbalanseringen är långt från klar och kommer forma det ekonomiska landskapet för många år framöver, sade EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn på onsdagen.

I tillväxtstrategin för nästa år uppmanar kommissionen medlemländerna att bland annat investera mer i utbildning, forskning och energi och flytta skattebördan från exempelvis skatter på arbete till konsumtions- och fastighetsskatter.

Kommissionen betonar också vikten av att få bukt med den rekordstora arbetslösheten i EU. Fler än 25 miljoner EU-bor är utan jobb och i vissa medlemsländer är varannan ungdom arbetslös.

Tillväxtstrategin är startskottet för den så kallade europeiska terminen – en årlig samordning av medlemsländernas ekonomiska, politiska och sociala prioriteringar.

Nu ska översikten diskuteras i medlemsländerna. I maj kommer kommissionen med medlemsspecifika rekommendationer som de kan infoga i de nationella budgetarna och lagstiftningar.