Annons

Tonio Borg efter tisdagens utfrågning i Europaparlamenet

Tonio Borg efter tisdagens utfrågning i Europaparlamenet

Bild: Europaparlamentet

Omstridd EU-kandidat het potatis för Sverige

Trots en kritisk inställning vill inte regeringen i dagsläget säga nej till Tonio Borgs kandidatur utan väntar in Europaparlamentets beslut. 

Den svenska regeringen kommer inte rösta nej i ministerrådet när frågan om Tonio Borgs kandidatur till hälsokommissionär kommer upp. Detta trots att EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) tidigt ifrågasatt hans lämplighet på posten.

– Den här frågan har diskuterats. Vad vi vet så är det ingen annan regering som har fört fram eller varit kritiska mot Tonio Borg på det här sättet. Det finns inget utrymme att få i hop en blockerande minoritet i ministerrådet. Det vi avvaktar just nu är Europaparlamentets votering i nästa vecka, säger Birgitta Ohlsson till Europaportalen.

Hon betonar att det är medlemslandet som tar fram sin kandidat och att Sverige inte kan säga vilka kommissionärer kommissionens ordförande José Manuel Barroso ska välja att lyfta fram. Men enligt EU-ministern kan ett nej i Europaparlamentet leda till nya diskussioner i kommissionen.

– Det kommer att bli ett utrymme för en annan politisk diskussion om det finns en majoritet i Europaparlamentet emot honom. Där sitter nyckeln hos Socialdemokraterna i Europaparlamentet och de kan inte sätta ner foten i frågan.

Att regeringen inte säger nej gör den svenska europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) besviken. 

Annons

– Hon tar inte sitt ansvar och försöker skylla på andra, på parlamentet. Det är hennes sak i rådet att hävda den svenska ståndpunkten. Tyvärr är vi [Europaparlamentet] bara rådgivande och det är rådet som beslutar, säger Marita Ulvskog till Europaportalen.

Parlamentet är fortsatt splittrat  vilket illustreras av uttalanden från ett av de ansvariga utskotten, miljöutskottet, där den kristdemokratiska EPP-gruppen och den konservativa gruppen ECR stödjer Tonio Borg medan den liberala ALDE, den gröna gruppen och vänstergruppen är emot hans kandidatur.

Den socialdemokratiska gruppen, som bestämmer sig på tisdag, har fortfarande betänkligheter kring Borgs hållning i frågor om jämlikhet och kvinnors rättigheter.

Som en möjlig kompromiss har parlamentariker tagit fram en kravlista som Tonio Borg måste leva upp till för att han ska kunna få stöd av en majoritet av ledamöterna. Han måste bland annat otvetydigt åta sig att stödja principer om mänskliga rättigheter och befintlig lagstiftning mot diskriminering samt inom kort lägga fram ett förslag om nytt tobaksdirektiv