Sveriges EU-rabatt minskar ännu mer

I ett nytt förslag till EU:s långtidsbudget sjunker Sveriges rabatt på EU-avgiften ännu mer medan Nederländernas och Tysklands och rabatter ligger kvar.

Inför EU-toppmötet nästa vecka då EU:s ledare ska försöka komma överens om hur EU:s budget ska se ut 2014-2020 har rådets ordförande Herman Van Rompuy släppt ett uppdaterat förslag.

Jämfört med det cypriotiska ordförandeskapets bud för två veckor sedan sänks Sveriges EU-rabatt från 350 till 325 miljoner euro per år, en sänkning på drygt 200 miljoner vilket ger en rabatt på cirka 2,8 miljarder kronor. Samtidigt får Tyskland och Nederländerna en högre rabatt än vad cyprioterna föreslog.

– Det är provocerande att värdet av den svenska rabatten urholkas ytterligare. Särskilt mot bakgrund av att andra medlemsstater får ökade rabatter. Den svenska regeringen kan inte acceptera att värdet av rabatten minskas jämfört med nuvarande budget, säger EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) i ett uttalande.

Sverige hade 2009 en rabatt på sin EU-avgift på drygt fem miljarder kronor.