Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-budget fylls på med 52 miljarder

Budgetutskottet i Europaparlamentet är på väg att godkänna en kompromiss om nästa års EU-budget. Samtidigt måste medlemsstaterna betala 52 miljarder kronor extra för årets budget.

Under en informell omröstning i EU-parlamentets budgetutskott sade en stor majoriteten av ledamöterna ja till en kompromiss med medlemsländerna om unionens budget för 2013.

Kompromissen innebär att medlemsländerna behöver betala in motsvarande 52 miljarder kronor extra istället för de 75 miljarderna som fattas i 2012 års budget. Att budgeten för 2012 blir större än beräknat beror på att lokala eller regionala myndigheter i vissa medlemsländer sökt stöd direkt till EU utan att gå via staten och många länders finansministrar därför inte vet hur mycket EU-pengar det egna landet faktiskt har begärt

De 23 miljarder som fattas tas från nästa års budget och när pengarna i den i sin tur tar slut, vilket de kommer att göra, måste kommissionen lägga fram en ny ändringsbudget.

I uppgörelsen kräver EU-parlamentet att det inte får ske på bekostnad av andra delar i budgeten. I slutändan kan det betyda att medlemsländerna får betala in pengarna nästa år.

Dessutom accepterade ledamöterna i budgetutskottet att EU-budgeten för 2013 ökar med 2,9 procent i jämförelse med årets budget, vilket är 0,1 procentenheter högre än vad medlemsländerna erbjöd under den senaste förhandlingsomgången. Skillnaden motsvarar cirka en miljard kronor.

Å andra sidan fick EU-parlamentet gehör för sina prioriteringar vad gäller åtagandena i nästa års budget.

På måndag röstar budgetutskottet formellt i frågan och på onsdag i nästa vecka röstar hela EU-parlamentet om budgeten för 2013.

Om kompromissen håller blir budgeten för 2013 132,8 miljarder euro, motsvarande 1149 miljarder kronor.