Lettiska fiskefartyg ligger i hamn.

Lettiska fiskefartyg ligger i hamn.

Bild: Maurice

EU-förslag ska förbjuda överfiske

Flera långtgående förslag för att rädda EU-ländernas fiskbestånd röstades i dag igenom i Europaparlamentets fiskeriutskott. 2020 ska bestånden vara återhämtade.

Ett första steg mot att återställa EU-ländernas hotade fiskbestånd togs i dag tisdag när fiskeriutskottet i Europaparlamentet röstade genom flera förslag som bland annat förbjuder överfiske.

– Det är en fantastisk seger, säger EU-parlamentariker Isabella Lövin (MP) efter den jämna omröstningen och tillägger att de flesta av förslagen gått på hennes linje .

Om förslaget blir verklighet innebär det att EU:s medlemsländer får en rättslig skyldighet att återskapa fiskbestånden, vilket tidigare inte varit fallet. År 2015 måste medlemsländerna införa hållbara fångstkvoter som gör att fiskebestånden är återhämtade senast 2020.

Hittills har EU-ländernas fiskeministrar samlats en gång om året för att bestämma fiskekvoterna för nästkommande år. Förhandlingarna för 2013 pågår just nu i Bryssel.

Men enligt en rapport från Världsnaturfonden har EU-ländernas fiskeministrar bara följt vetenskapliga råd om kvoter i 13 procent av sina beslut. I genomsnitt har de satt kvoter 45 procent högre än vetenskapliga rekommendationer. Detta vill alltså fiskeriutskottet sätta stopp för med en tidsplan på hur som får fiskas.

EU-parlamentarikerna röstade även igenom att fisk inte får slängas tillbaka i havet. Något som vissa fiskare gör för att inte fylla sina kvoter. Fisken som kastas tillbaka går ofta helt till spillo.

Europeiska fiskare ska dessutom bara få fiska överskottsfisk i farvatten utanför medlemsländernas gränser och en klausul om mänskliga rättigheter ska skrivas in i fiskeavtal med tredje land.

Vad innebär detta för Europas fiskare?

– Inom några år kommer de ha ett betydligt lönsammare fiske och en mycket tryggare situation, säger Isabella Lövin men tillägger att de fram kommer att få några tuffa år till dess att bestånden återhämtat sig.

De som vill sluta med fiske kommer istället att kunna få kompensation från en kommande EU-fond, menar Isabella Lövin.

I februari väntar omröstning i frågan i hela EU-parlamentet. EU-parlamentet måste även komma överens med EU-ländernas fiskeministrar, vilket väntas bli tuffa förhandlingar.