Annons

Förändring av korruptionen i EU. Ju grönare, desto större minskning. Ju rödare, desto större ökning.

Bild: Grafik: Europaportalen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ökad korruption varningssignal för EU

I fler än hälften av EU-länderna har korruptionen ökat under finanskrisen. Även Sverige har halkat ned i ranking.

I femton av EU:s 27 medlemsländer har graden av korruption ökat mellan 2008 och 2012. Sverige står för den sjätte största försämringen. Det visar korruptionsgranskaren Transparency Internationals senaste undersökning.

– Resultatet av granskningen borde vara en varningssignal för EU att begära mer information och ansvarsskyldighet från medlemsländerna, sade Jana Mittermaier, EU-analytiker på Transparency International.

Grekland har mest korruption av EU-länderna. För ett år sedan uppgav landets finansministerium att summan av obetalda skatter i Grekland uppgick till över motsvarande 360 miljarder kronor.

Men Österrike står överraskande nog för den största försämringen sedan 2008, då den nuvarande ekonomiska krisen drabbade Europa. Tolv poäng har landet tappat på den hundragradiga skalan som Transparency International använder för att uppskatta korruption i världens länder.

Under senare år har Österrike drabbats av en serie korruptionsskandaler. Bland annat lät sig den österrikiske EU-parlamentarikern Ernst Strasser förra våren köpas av wallraffande brittiska reportrar för att göra ett ändringsförslag i en EU-lag.

Även på Irland har korruptionen ökat drastiskt. Tillsammans med Österrike har landet dalat påtagligt på listan. Från att ha legat på fjortonde respektive tolfte plats i världen, över länder med minst korruption, ligger de nu på en delad 25:e plats.

Sverige har tappat fem poäng under 2012 i jämförelse med 2008 och halkat ner en placering: från andra till tredje i EU för länder med minst korruption.

I nio EU-länder har korruptionen minskat. Bäst på att bekämpa korruption har Polen, Litauen, Rumänien och Bulgarien varit.

I snitt har korruptionen ökat med 1,1 poäng i EU som helhet mellan 2008 och 2012. Medelvärdet för alla EU-länder är 64 på en skala ett till hundra, där hundra är minst korrupt.