Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen: EU måste debattera med riksdagen

EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) driver kravet att EU-kommissionen ska ta en debatt med nationella parlament om hur de ser på ländernas ekonomiska situation.

–Det ska inte vara några anonyma rapporter i Bryssel utan man ska vara på plats inför folkvalda svenska politiker och diskutera utmaningar för just Sverige. Det tror jag kan bli ett väldigt viktigt steg i att förstärka EU-kommissionens demokratiska legitimitet, säger Birgitta Ohlsson till Europaportalen på fredagen, och har därför föreslagit att att EU-kommissionärerna ska åka till de nationella parlamenten i EU:s 27 medlemsstater och presentera sina ekonomiska och politiska rekommendationer.

Har ni fått någon reaktion på förslaget?

– Vi har lyft det tidigare. Men första gången var det inte så många länder som nappade. Nu är det fler som tycker att det är en bra idé, säger Birgitta Ohlsson som tror att Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuys tal om att öka den demokratiska legitimiteten för EU har bidragit till ett större intresse för sådana frågor.

Varje år lämnar EU-kommissionen synpunkter på medlemsländernas ekonomiska politik genom de så kallade landsspecifika rekommendationerna.