Annons

EU:s sysselsättningskommissionär László Andor vill att medlemsländerna garanterar ungdomar arbete eller utbildning. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny ungdomsgaranti ska minska arbetslösheten i EU

EU-kommissionen vill att alla ungdomar ska garanteras sysselsättning. Ett steg i rätt riktning, menar EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S).

EU-länderna ska säkerställa att alla under 25 år i unionen har någon typ av sysselsättning. Detta ska ske inom fyra månader efter att personen gått ut sin utbildning eller avslutat en tidigare anställning. Det vill EU:s sysselsättningskommissionär László Andor som på onsdag presenterar förslaget, skriver tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung som har läst utkastet.

– Det är ett steg i rätt riktning, säger Olle Ludvigsson (S) som sitter i sysselsättningsutskottet i EU-parlamentet och menar att Europa riskerar att förlora en hel generation om inget görs åt ungdomsarbetslösheten.

Om ungdomsgarantin blir verklighet är det upp till medlemsländerna själva att avgöra hur planen ska omsättas i praktiken. Men kommissionen räknar med ett nära samarbete mellan arbetsmarknadens parter och att arbetsförmedlingar involveras på ett tidigt stadium.

– Jag tycker det är bra att kommissionen engagerar sig, men frågan hur mycket de ska styra är en annan sak. Man måste hitta olika lösningar i de olika medlemsländerna, säger Olle Ludvigsson.

Kommissionen föreslår att EU kan hjälpa till med pengar ur den europeiska socialfonden för att medlemsländerna ska nå målet.

I Österrike, Nederländerna och Norge finns redan snarlika lagar. Dessa länder, tillsammans med Tyskland, har den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Finland och Luxemburg håller på att införa liknande lagstiftningar.

Enligt kommissionen är 5,5 miljoner söker EU-bor under 25 år arbete – nästan en fjärdedel i denna åldersgrupp.

Beräkningar från Eurofound, en EU-institution som arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren i unionen, pekar på att ungdomsarbetslösheten varje år medför kostnader för medlemsländerna som är större än hela EU-budgeten.

Färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat visar att arbetslösheten både bland ungdomar och befolkningen i helhet ökade under oktober. I vissa medlemsländer, som Spanien och Grekland, är fler än hälften av ungdomarna arbetslösa.

Förslaget, som är utformat som en rekommendation, innehåller inga sanktioner mot medlemsländer som bryter mot kommissionens förslag.  

Europaportalen har försökt nå EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M) för en kommentar.