Europarådet: Korruption största hotet mot Europa

Europarådets generalsekreterare, Thorbjørn Jagland, varnade på tisdagen att tron på rättsstaten är hotad och att korruptionen är det största hotet.

– Korruption är det största enskilda hotet mot demokratin i Europa idag. Allt fler människor på vår kontinent förlorar tron på rättsstaten. Europarådet måste agera, och agera nu, sade Jagland i ett tal till Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg.

För att värna förtroendet för rättsstaten föreslog den tidigare norska statsministern Thorbjørn Jagland att Europarådet fokuserar på fyra områden:

· Korruptionsbekämpning och hjälpa regeringar att genomföra rättsliga reformer;
· Skydda yttrandefriheten och medierna,
· Bekämpning av intolerans och hatpropaganda,
· Främja mångfald och skydda minoriteter.