Hoppa till artikelns andra spalt.

Caritas varnar för åtstramningens konsekvenser

Välgörenhetsorganisationen Caritas vill använda EU-pengar till att bekämpa den ökande fattigdomen i krisdrabbade länder. De menar att EU:s politiska legitimitet står på spel.

Den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas har undersökt hur den ekonomiska krisen påverkar samhället i fem av de mest drabbade EU-länderna: Irland, Italien, Spanien, Portugal och Grekland.

I en rapport publicerad på torsdagen menar de att EU:s och medlemsländerna misslyckats att i tillräcklig utsträckning erbjuda hjälp till de grupper som mest behöver det. De menar även att den rekordhöga arbetslösheten i länderna kommer att förlänga krisen.

De sammanfattar att ”den prioriterade åtstramningspolitiken inte fungerar” och att den ”sätter den sociala sammanhållningen i Europa och EU:s politiska legitimitet på spel”.

Organisationen pekar bland annat på att barnfattigdomen ökat i alla de fem länderna sedan 2007

– De som betalar det högsta priset nu är de som inte hade någon del i de beslut som ledde till krisen, skriver rapportförfattarna.

Organisationen uppmanar EU att införa en övervakningsmekanism för sociala frågor i sina åtstramningspaket och att EU-pengar måste i en större grad än hittills användas för att bekämpa fattigdomen som uppstått till följd av krisen.

Rapporten bygger dels på statistik, dels på rapportering från organisationens medarbetare i länderna.