De 50 mest framträdande orden i utrikesdeklarationen (småord som ”och”, ”till”, ”den” med mera, är borttagna)

De 50 mest framträdande orden i utrikesdeklarationen (småord som ”och”, ”till”, ”den” med mera, är borttagna)

Bild: Per Arnsäter

Carl Bildt vill stärka den europeiska utrikespolitiken

Tillsammans med en rad europeiska länder har utrikesminister Carl Bildt (M) tagit initiativ till en gemensam europeisk utrikesstrategi.

I den svenska regeringens utrikesdeklaration för 2013 som presenterades av utrikesminister Carl Bildt, i riksdagen på onsdagen, vill han att Sverige ska vara, ”en aktiv del av ett starkt, enat och öppet Europa”.

Carl Bildt betonar också att EU behöver en stark europeisk utrikestjänst med ”en långsiktig vision för Europas strategiska vägval.”

– Därför har Sverige tillsammans med Italien, Polen och Spanien tagit initiativ till att ledande europeiska tankesmedjor under 2013 formulerar ett förslag till en europeisk global strategi, sade Carl Bildt.

Turkiet nämns i utrikesdeklarationen som en allt viktigare partner inom utrikespolitiken och Carl Bildt menar att Sverige välkomnar de steg som tagits för att ”förbättra också kurdernas rättigheter.”

Carl Bildt sade också att Sverige ser med stigande oro på hur de mänskliga rättigheterna försvagas i Ryssland.