Om inte arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) och regeringen inom kort övertygar kommissionen hotar domstol. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen kopplar grepp om regeringen

En stämning i EU-domstolen väntar regeringen om den inte inom två månader tar fram nya regler som skyddar anställda mot missbruk av visstidsanställningar.

Kommissionen meddelade på torsdagen att Sverige inte gjort tillräckligt för att leva upp till gällande skyddsdirektiv för anställningsformer och skickar nu ett så kallat motiverat yttrande till regeringen.

Enligt kommissionen kan svenska arbetsgivare i strid mot direktivet kringgå tidsbegränsningarna genom att " i det oändliga" kombinera olika typer av visstidsanställningar för samma arbetstagare.

– Det är synd att det gått så här långt. Samtidigt är det en stor seger för oss att kommissionen utfärdat ett motiverat yttrande till regeringen, säger Samuel Engblom chefsjurist på TCO till Europaportalen. Han menar att kommissionens analys är korrekt.

Samuel Engblom beskriver problemet att vissa arbetsgivare börjar med en visstidsanställning för en anställd på två år för att därefter byta namn på anställningsformen och låta samma person gå två år till för att efter totalt fem år börja om från början.

Frågan om visstidsanställningar har blivit en riktig långkörare och det som började som en anmälan till kommissionen från TCO är nu inne på sjätte året utan synbar lösning i sikte. Regeringen har försök att tillmötesgå EU-kraven med två olika förslag till ändring som kritiserades under remissbehandlingen och därför drogs tillbaka. Kommissionen kräver därför att Sverige intensifierar sina ansträngningar.

– Jag hoppas att vi nu ska få ett slut. Regeringen har uppenbarligen inte lyckats övertyga EU-kommissionen så nu är trycket enormt på regeringen att agera, säger Samuel Engblom.

Men regeringen håller inte med.

– Utifrån dagens situation på arbetsmarknaden, bland annat med hög ungdomsarbetslöshet, är det viktigt att behålla flexibiliteten för att inte förlora jobb. Regeringens inställning är att svensk lagstiftning är förenligt med kraven i EU:s visstidsdirektiv. Vi kommer nu att analysera kommissionens yttrande och därefter återkomma med ett svar, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) i ett skriftligt besked till Europaportalen.