Tillväxtprognos för 2013. Grön innebär positiv tillväxt, röd negativ tillväxt.

Bild: Europeiska kommissionen / Grafik: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-ekonomier i fortsatt svårt läge

Trots att de flesta ekonomiska indikationer justerats ned ytterligare menar kommissionen att EU-länderna är på väg ur krisen.

EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn anser att medlemsländerna är på väg tillbaka mot en svag ekonomisk återhämtning trots det nedslående resultatet för slutet av förra året då unionens ekonomier krympte med 0,6 procent.

– Den pågående ombalanseringen av den europeiska ekonomin fortsätter att tynga tillväxten på kort sikt, sade Olli Rehn på fredagen när han presenterade kommissionens ekonomiska vinterrapport för 2013-2014.

Han spår dock att åtstramningspolitiken i EU kommer att betala sig i det långa loppen och att tillväxten 2014 blir 1,6 procent i unionen.

Men 2013 ser ut att bli ett förlorat år. Kommissionens prognos från i höstas har på viktiga områden fått justeras ned. Euroländernas ekonomier spås i år krympa med 0,3 procent, vilket är en nedskrivning från en knapp tillväxt på 0,1 procent. Även för EU som helhet har kommissionen skrivit ned sin prognos – från en tillväxt på 0,4 procent till 0,1 procent.

I ljuset av detta överväger kommissionen att ge uppskov till sex av de 20 EU-länder som för närvarande befinner sig i ett så kallat rättsligt förfarande på grund av alltför stora underskott. Bland dessa märks Spanien som under 2013 spås få ett budgetunderskott på 6,7 procent.

Kommissionen pekar på att en rad länder måste se till att få ned sina underskott under treprocentsgränsen. Bland annat Belgien, Nederländerna, Storbitannien och Tjeckien får bakläxa av Olli Rehn.

Under de kommande månaderna måste kommissionen besluta huruvida den ska straffa de länder som inte följer budgetreglerna.

Även vad det gäller arbetslösheten är utsikterna dystrare än i höstas. I euroländerna stiger den till rekordhöga 12,2 procent och i hela EU till 11,1 procent i år.

Även Sverige får se sin tillväxt justerad  – den skrivs ned med 0,6 procentenheter till 1,3 procent samtidigt som arbetslösheten väntas öka till åtta procent. För 2014 har prognosen för den svenska arbetslösheten blivit än dystrare – kommissionen justerar upp den med nästan en procentenhet från i höstas till 7,8 procent.

Högst tillväxt under 2013 beräknar kommissionen att de tre baltländerna får, för att under nästa år öka ännu mer.