Den svenska regeringen ställer sig generellt positiv till en öppning av transportmarknaden i EU.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Oro inför avreglerad transportmarknad

EU-kommissionen är på väg att öppna upp transportmarknaden i Europa. I Sverige fruktar facket att det kommer leda till social dumpning. På arbetsgivarsidan är oron inte lika stor.

En arbetsgrupp tillsatt av EU-kommissionen, har efter en utredning släppt en rapport med olika förslag som alla mer eller mindre innebär en liberalisering av transportmarknaden. Den 5 mars kommer EU-kommissionen att presentera sin syn för medlemsländerna och framåt sommaren förväntas ett lagförslag, där det så kallade cabotaget helt eller delvis slopas.

Cabotaget innebär att en åkare från ett annat EU-land, till exempel Bulgarien, som levererat en last till Sverige, under sju dagar får utföra ytterligare tre nationella körningar i Sverige. Med nya regler skulle alla inrikes transporter i princip öppnas upp för konkurrens bland EU:s 27 medlemsländer.

Magnus Falk på Transportarbetareförbundet menar att den uppenbara faran med ett fritt cabotage är risken för social dumpning.

– Om det blir fritt fram för vem som helst att köra i Sverige så betyder det att om du har ett mycket lägre löneläge så kan du åka hit och köra så mycket du vill i Sverige istället för att köra på hemmaplan, säger Magnus Falk.

Tommy Pilarp på Transportgruppen, som består av åtta förbund inom transportnäringen, säger att ett slopat cabotage inte behöver vara något negativt.

– Det övergripande målet för EU är ju att det ska råda fri rörlighet på varor och tjänster, och då får vi försöka anpassa oss efter det, och inte backa in i framtiden, säger Tommy Pilarp.

– Förändringen behöver inte vara smärtsam om de svenska åkerierna lyfter fram fördelarna med att köpa deras tjänster.

Men Magnus Falk befarar att marknader som i dagsläget inte är särskilt konkurrensutsatta som korta lokaltransporter i Sverige kommer att bli intressanta för utländska aktörer. Och då riskerar hela den svenska åkerinäringen att slås ut, menar Magnus Falk.

I arbetsgruppens rapport är ett av förslagen att nationella arbetslagar ska gälla, för att undvika social dumpning. Det innebär att kollektivavtalsenliga löner och körtider ska följa svenska lagar i Sverige.

Hur det skall kontrolleras är dock oklart och Magnus Falk menar att inspektionerna är bristfälliga redan idag vilket leder till att utländska åkare utnyttjar systemet.

– Åkerinäringen i Sverige behöver ordning och reda, det behövs fungerande kontroller, skulle vi tillämpa den lagstiftning som finns idag skulle det bli väldigt mycket bättre bara det, säger Magnus Falk.

Tommy Pilarp säger att han betonat för EU-kommissionen att det krävs någon form av kontrollmekanism. Men menar samtidigt att det finns en alldeles för stor rädsla över marknadsliberaliseringar.

– Jag får ofta den här bilden presenterad för mig att cabotage är likställt med fattiga chaufförer från Centraleuropa och fordon som inte uppfyller säkerhetskraven. Den bilden känner varken jag till, eller de företrädare för branschen som jag pratat med, säger Tommy Pilarp.

Den svenska regeringen ställer sig generellt positiv till en öppning av transportmarknaden i EU.

– En väl fungerande vägtransportmarknad innebär att vi får färre tomtransporter, mindre utsläpp, effektivare transporter och billigare transporter. Det är något som jag tror att de flesta, både av miljöskäl såväl som plånbokssjäl, kan tycka är ganska rimligt, säger David Erixon, politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Men han betonar att det är oacceptabelt om seriösa åkare lider för att andra förare, oavsett nationalitet eller ursprungsland, fuskar. Och för närvarande avvaktar regeringen en utredning, från Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen, om hur reglerna bland yrkestrafik på väg efterlevs. Rapporten med eventuella förslag på lagändringar eller nya verktyg för kontroller ska komma i morgon fredag.

Från socialdemokratiskt håll ser man med oro på EU-kommissionens inställning till transportmarknaden i EU. Europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) är kritisk.

– Vi ser väldigt allvarligt på de förslag som hittills har luftats på olika sätt, de bär iväg åt helt fel håll. Vi får en avreglering av marknaden som också reglerar bort kvalité, socialt ansvar, löntagarnas villkor och trafiksäkerhet, säger Marita Ulvskog, och betonar att olagligt cabotage och social dumpning redan existerar med de regler som finns idag.

– Öppnar man då upp fullständigt finns det risk att lönedumpning och oseriöst företagande slår ut den seriösa delen av näringen och att många jobb försvinner.