Hoppa till artikelns andra spalt.

Trevande förhoppningar om möjlig budgetuppgörelse

Inför förhandlingarna mellan det irländska ordförandeskapet och Europaparlamentet är det oklart hur parlamentet kommer att ställa sig till långtidsbudgeten.

Efter att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) på tisdagen, påtagligt nöjd med fredagens budgetförhandling i Bryssel, rapporterat resultatet till i huvudsak lika nöjd riksdagsmajoritet satte han fokus på Europaparlamentet.

Både inför och under budgetförhandlingarna kom det högljudda rop från parlamentet med krav på offensiva budgetsatsningar. Inte minst talmannen Martin Schulz var aktiv och hotade på torsdagskvällen med att parlamentet skulle hålla en hemlig omröstning för att underlätta för europaparlamentariker som var under press att säga ja till budgeten att lättare kunna rösta nej.

– Mot bakgrund av de signaler som Europaparlamentet hittills har givit ser det ut som om denna förhandling kan bli komplicerad, sade Fredrik Reinfeldt till de få riksdagsledamöter som mött upp i kammaren för att ta del av diskussionen.

Men frågan är hur Europaparlamentet ställer sig när det kommer till kritan. Ingen av parlamentets företrädare har yttrat sig efter att förhandlingsresultatet blev känt sent på fredagseftermiddag. Europaportalen har sökt flera parlamentariker utan resultat. Inte förrän i nästa vecka är de åter på plats i Bryssel. Martin Schulz är i för närvarande Mexico och den svenska budgetföreträdaren Göran Färm (S) är på tjänsteresa i Moldavien.

Trots statsministerns allvarsord till Europaparlamentarikerna i allmänhet och de svenska parlamentarikerna i synnerhet  att ta sitt ansvar för en långtidsbudget, från 2014 och sju år framåt, pekade han också på vissa öppningar som talade för att en uppgörelse kanske ändå kunde nås. Bland annat ska det nu vara möjligt att flytta pengar inom budgeten på ett sätt som tidigare förhindrats.

– Det har mer än någonsin tidigare öppnats för en flexibilitet i användande av [budgeten]. Det är något som Europaparlamentet länge hett har eftertraktat. Det är min förhoppning att Europaparlamentet ska tycka att detta är ett viktigt steg framåt och att de därmed kan biträda budgeten, sade Reinfeldt. Han upplyste också ledamöterna att Martin Schulz hade sagt till EU-ländernas stats- och regeringschefer att det aktuella budgettaket på 960 miljarder euro för sju år kunde vara acceptabelt för Europaparlamentet.  

– Det är min förhoppning är att vi kan komma överens om detta, sade Fredrik Reinfeldt till Europaportalen efter diskussionen i riksdagen.

Om Europaparlamentet skulle rösta nej och ingen ny långtidsbudget ser ut att komma på plats före årsskiftet ska EU enligt regelverket förhandla fram en årsbudget för 2014. Den kan då bli mycket dyrare för Sverige eftersom inga budgetrabatter förutom den brittiska då är möjliga.