MittEuropa »
Turkiets EU-minister jämför folkmord med masturbation

Vid ett möte i Stockholm läxade Turkiets EU-minister Egemen Bağış upp svenska assyrier för att de uppmärksammat folkmordet på armenier i media och i Sveriges riksdag. Det skriver journalisten Dikran Ego.

Den 16 januari 2013 hölls ett möte mellan assyriska samt syrianska organisationer i Sverige och den turkiske EU-ministern Egemen Bağış vid den turkiska ambassadens residens i Stockholm. Varken assyriska eller syrianska organisationer har inte kommit ut med detaljerad information om detta möte. Det som ändock har läckt ut är att mötet i princip var uppläxning av de assyriska och syrianska representanterna.

Turkiets EU-minister Egemen Bağış likställde, ordagrant genom egna ord, Seyfo – Folkmordet på assyrier/syrianer med tillfredsställelsen av att onanera.

Av allt döma har mötet kommit till efter att turkiska myndigheter tillkallat nämnda organisationer. Av tradition och det inofficiella protokollet mellan Turkiet och assyrier får de sistnämnda aldrig gehör för sina frågor eller önskemål att hålla liknade möten, i synnerhet när det är en minister som skall närvara vid möte.

Det som intressant är varför turkiska myndigheter plötsligt intresserar sig av assyrier/syrianer just nu?

Svaret är lika enkelt som invecklat. Den turkiska makteliten med de intressen den representerar är väldigt besvärade och negativt inställda till assyrierna i Sverige. Orsaken till detta är att assyrierna driver frågan om Seyfo – Folkmordet 1915 i Sveriges riksdag. Som ett resultat av detta har Sveriges riksdag erkänt Seyfo – Folkmordet 1915 på assyrier som ett historiskt faktum.

En annan anledning till irritationen är uppmärksamheten kring den Kafkaliknade processen mot det S:t Gabriel-Klostret i Turabdin, i Turkiet. Där söker turkiska myndigheter konfiskera ett kloster aktivt sedan 300-talet e.kr.

Nämnda möte synes, enligt uppgifter, ha utvecklats till ett möte med en väldigt obehaglig stämning där de assyrisk/syrianska representanter bokstavligen läxades upp av den turkiske EU-ministern. Assyrier som inte ens existerar i det officiella Turkiet anses vara andra klassens medborgare i landet.

Enligt uppgifter ska Turkiets huvudförhandlare till EU, ministern Egemen Bağış ha fällt följande kommentar under mötets gång genom att vända sig mot riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (s):

– Vad har ni assyrier vunnit med att använda Seyfo-frågan som masturbation och basunera ut det i medier och Sveriges Riksdag? Varför har ni blandat pontus-greker i frågan?

Efter en stund och tystnad i mötesrummet vänder sig den turkiske ministern mot den turkiske ambassadören Zergün Korutürk och ber om ursäkt för sitt språk då hon är en kvinna och ministern insett att hans ordval varit av synnerligen olämplig karaktär.

Hur ska man tolka den turkiske ministerns beteende?

Det är inte första gången minister Egemen Bağış hånar och förolämpar offren som mördades under Folkmordet 1915. Efter att Schweiz kriminaliserat förnekandet av Folkmordet 1915 har Egemen Bağış demonstrativt rest till Zürich, Schweiz för att offentligt förneka Seyfo – Folkmordet 1915 och därmed på ett oerhört flagrant sätt brutit mot schweizisk lag.

Om en minister som förhandlar om villkoren för Turkiets ansökan till den Europeiska Unionen beter sig på detta sätt, ja då kan man inte låta bli att ställa frågan; vad kan vi förväntas oss av mannen på gatan i Turkiet?

Den 11-13 mars 2013 kommer president Abdullah Gül på det första turkiska statsbesöket någonsin i Sverige. Assyrier planerar att visa sitt missnöje genom att demonstrera vid detta besök.

Dikran Ego