Danmarks ekonomiminister Margrethe Vestager och finansminister Anders Borg på finansministermöte i Bryssel. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Anders Borg: För tidigt blåsa faran över för Europa

Anders Borg manar på Italien att fortsätta premiärminister Mario Montis reformväg och inte riskera ny oro på de finansiella marknaderna.

Dödläget efter det italienska valet tillsammans med osäkerheter beträffande Cypern, Grekland och det spanska banksystemet befaras kasta sina skuggor över det kommande finansministermötet i Bryssel.

– Det är för tidigt att blåsa faran över. Marknader tenderar att vara väldigt styrande för hur företag och hushålls framtidstro utvecklas. Får vi tillbaka en oro på marknaderna så ska man nog inte vara säker på att vi får ett hack i kurva igen, säger finansminister Anders Borg (M) till Europaportalen efter fredagsmötet med riksdagens EU-nämnd. Han manar till fortsatta reformer i den italienska ekonomin.

– Det är avgörande att Italien kan fortsätta att göra reformer. Det är alldeles uppenbart att det inte räcker med det som Montiregeringen gjorde utan att det behövs en förstärkning av reformpolitiken, säger Borg.

När EU-ländernas finansministrar träffas på tisdag står en ny bankreglering överst på agendan. Regeringen är mån om att säkra möjligheten för strängare nationella regler på kapitalteckningskrav för banker vilket ska göra det svenska banksystemet mer robust inför framtida kriser. Något som också ser ut att gå vägen.

I Storbritannien är upprördheten i finansiella kretsar stor över att  bonusar för bankanställda ska begränsas som en del av tisdagens uppgörelse.

– Vi delar inte den brittiska synen att bonustaket är ett problem. Vi anser att bonusar riskerar att leda till ett överdrivet risktagande. Det centrala för oss är att säkra ett stabilt banksystem, säger Borg.

Tycker du att britterna överdriver?

– Jag kan ha förståelse för britternas synpunkter i den meningen att det finansiella systemet är viktigt för Storbritannien. Men även britterna bör ju i grund och botten gynnas av att vi får ett stabilare och mindre riskfyllt finansiellt system, säger Anders Borg.