Den konservative brittiske premiärministern David Cameron menar att landet tar emot för många invandrare. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brittiska regeringen vill kraftigt begränsa invandringen

Den brittiske premiärministern David Cameron föreslår en rad begränsningar för EU-medborgare som vill jobba i landet.

Genom ett antal lagförslag vill David Cameron minska antalet arbetare som kommer från Rumänien och Bulgarien när de sista EU-restriktionerna försvinner vid årsskiftet. Rumäner och bulgarer kommer då att omfattas av de EU-regler som garanterar arbetstagares fria rörlighet mellan EU-länder. Det vill säga rätten till samma sociala förmåner från första arbetsdagen som bofasta i det land som de arbetar i.

– Min åsikt är enkel. Vid slutet av året [...] ska vi förstärka de test som avgör vilka migranter som får tillgång till det sociala trygghetssystemet, sade David Cameron i ett tal i brittiska Ipswich på måndagseftermiddagen.

 

Ett av förslagen innebär att migranter blir av med utbetalningar från landets sociala trygghetssystem efter ett halvår om de inte ”genuint letar efter arbete”. Bland annat ska det utredas hur god deras engelska är.

 

David Cameron underströk att ”migranterna ska visa att de förtjänar att få bidrag – att det inte ska vara en automatisk rättighet”. Dessutom ska hyresvärdar riskera att få böter om de hyser illegala invandrare.

 

Den brittiske premiärministern sade även att han kommer att vända sig till sina europeiska kollegor för att undersöka ”huruvida vi kan göra ekonomiskt inaktiva migranter till deras hemländers ansvar innan de blir berättigade till förmåner i Storbritannien”.

 

Tidigare har bland annat även den tyske inrikesministern Hans-Peter Friedrich uttalat en oro för ”fattigdomsflykt”.

 

EU-kommissionens talesperson Jonathan Todd sade på måndagen att kommissionen kommer att granska om de brittiska förslagen är förenliga med EU-lag som förbjuder medlemsländerna att diskriminera löntagare från andra EU-länder.

 

David Cameron menade dock att hans regering kommer att ”kämpa hårt” om kommissionen ifrågasätter förslagen.

 

Debatten om EU-migranters rättigheter har pågått en lång tid i Storbritannien. I början av året svängde socialdemokratiska Labour i frågan och krävde hårda regler.

 

– Under den förra [socialdemokratiska] regeringen var immigrationen till landet för hög och utom kontroll. Enkelt sagt, Storbritannien hade silkeshandskarna på, sade David Cameron som menade att det finns en ”djupt rotad oro att en del människor kan komma och dra nytta av [den brittiska] givmildheter utan att göra nödvändiga motprestationer till landet”.

 

Den brittiska regeringen har dock inte några uppskattningar på hur mycket den ”sociala turismen” kostar landet. EU-kommissionen har också påpekat att inget medlemsländer har kunnat lägga fram några bevis på att det finns några problem med ”social turism”.

 

För migranter som kommer utanför EES-området (EU plus Norge, Lichtenstein och Island) vill Cameron göra det ännu svårare att få tillgång till trygghetssystemet. Under Labours regeringsperiod 1997 till 2009 var nettomigrationen till Storbritannien drygt 2,2 miljoner.

 

– Nettomigrationen måste minska radikalt från hundratusentals årligen till bara tiotusentals, sade David Cameron.