Hoppa till artikelns andra spalt.

Carl Bildt: Turkiet EU-medlem inom tio år

Utrikesminister Carl Bildt (M) tror att Turkiet kan bli EU-medlem 2023 eller tidigare. Men en lösning av Cypernfrågan är avgörande.

2023 är det hundra år sedan Turkiet bildades. Jag tror att det är premiärminister Erdogan som sagt att till dess ska man vara medlem i EU. Det är väl rimligt men det kan också gå snabbare, säger Carl Bildt till journalister efter EU-nämndens möte i riksdagen på fredagen.

Vad är det egentligen som tyder på att Turkiet vill bli EU-medlem?

– Att de säger det, säger Carl Bildt till Europaportalen.

Men räcker det för din analys att Turkiet säger det?

– Ja, vi brukar utgå från att nationer säger vad de vill, säger Carl Bildt.

Varför går förhandlingarna så sakta för Turkiet?

– Därför att ett stort antal [förhandlingskapitel] är blockerade [av EU]. Så de har inte möjlighet att gå fram överhuvudtaget. Tittar du på opinionsundersökningar [i Turkiet för ett EU-medlemskap] så har det visserligen ett minskat stöd men det är fortfarande stort, säger Carl Bildt.

Arbetar Sverige för att häva blockeringarna?

– Ja det gör vi. Men det ligger inte i Sveriges händer så att säga. Det förutsätter att man löser Ankarprotokollet och Cypernfrågan, säger Carl Bildt.

Den turkcypriotiska befolkningen i den av Turkiet ockuperade norra delen av Cypern har sedan 2004 väntat på EU-kommissionens löfte att få lättnader i handeln med EU. Men förslaget blockeras av Cyperns veto.

Kommissionens uteblivna direkthandelsförordning ledde till att Turkiet vägrade att fullfölja det så kallade Ankaraprotokollet som i sin tur är orsaken till att EU formellt har stoppat åtta förhandlingsområden i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet.

Om Turkiet följer Ankaraprotokollet öppnas alla turkiska hamnar och flygplatser för trafik från hela Cypern vilket skulle underlätta för handel- och transport för grekcyprioterna.

Men problematiken kring Ankaraprotokollet skulle man kunna lösa i dag om man ville?

– Ja, men det är inte fullt så enkelt om man tittar på detaljerna. Men vi tittar på det också om möjliga vägar framåt i den delen, säger Carl Bildt, som hoppas att den nyvalde cypriotiska presidenten, konservative Nicos Anastasiades, när väl besluten för att lösa den ekonomiska krisen är tagna, kan ge nya förutsättningar att driva Cypernfrågan framåt.