Annons

EU-kommissionär Viviane Reding. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fler kvinnor i arbete nödvändigt för EU

Vi måste använda oss av den outnyttjade potentialen i kvinnlig arbetskraft för att nå målet på 75 procent yrkesarbetande kvinnor före år 2020. Det skriver Viviane Reding viceordförande i EU-kommissionen. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en av EU:s  grundprinciper. Precis som rätten till lika lön har den ingått i grundfördragen sedan 1957. Och det handlar inte om några tomma ord. I över 50 år har jämställdheten i EU förbättrats. Vi har tagit fram lagar som garanterar lika lön för lika arbete, jämställdhet i arbetslivet och en miniminivå för mammaledighet. I många fall, skulle dessa förändringar ha kommit långt senare – eller i visa fall kanske inte alls – utan EU:s engagemang. Vi har gjort EU:s grundprinciper till en påtaglig verklighet i många européers vardagsliv. Detta är något vi kan och bör vara stolta över: EU har bidragit till jämställdheten.  

Resultaten är påtagliga: Idag är 60 procent av dem som har universitetsexamen i EU kvinnor. Andelen yrkesarbetandekvinnor har stigit stadigt till 60 procent. Sedan år 2000 har anställda kvinnor fått tre fjärdedelar av de miljontals nya jobb som skapats i EU.

Men det faktum att det finns en internationell kvinnodag visar ju att fortfarande finns stora skillnader. Kvinnor tjänar fortfarande i snitt 16.2 procent mindre än män inom näringslivet som helhet, sysselsättningsgraden bland kvinnor är fortfarande lägre än för männen och endast 15.8 procent av alla styrelseledamöter i EU:s börsnoterade företag är kvinnor. Vi måste därför fortsätta att främja jämställdheten.

Kvinnor på arbetsmarknaden
Låt oss först titta på det grundläggande problemet: andelen yrkesarbetande kvinnor i EU ökade visserligen från 52 procent 1998 till dagens 60 procent. Trots det är färre kvinnor yrkesverksamma i EU än i USA – där motsvarande siffra är 72 procent. Vi måste förbättra denna statistik. Det handlar inte bara om jämställdhet utan det är direkt nödvändigt för att få EU:s ekonomi på fötter igen.  

Vi måste använda oss av den outnyttjade potentialen i kvinnlig arbetskraft för att nå målet på 75 % yrkesarbetande kvinnor före år 2020, vilket är ett mål som samtliga medlemsländer enats om. Att ta till vara kompetensen hos halva vår befolkning är nödvändigt både för vårt samhälle och vår ekonomi. I dessa tider av otillräcklig kompetens och global konkurrens har vi helt enkelt inte råd att slösa bort talanger.

Annons

Men det räcker inte med att få fler kvinnor i arbete. Vi måste också värna om jämställdheten i arbetslivet. 32 procent av alla yrkesverksamma kvinnor jobbar deltid, jämfört med 8 procent av männen. Detta återspeglas även i att kvinnor får lägre pensioner och i större utsträckning riskerar att få ekonomiska problem.

Löneskillnaderna mellan könen
Ett annat område där vi måste göra mer är löneskillnaderna mellan könen. Skillnaden har minskat de senaste åren, men detta beror främst på att män fått sänkta löner under den ekonomiska krisen, snarare än att kvinnorna fått högre lön.

En annan viktig orsak till löneskillnaderna är att kvinnor tar ett stort ansvar för hemmet. När männen blir pappor börjar de arbeta fler timmar utanför hushållet. För kvinnor är det tvärtom. När de blir mammor slutar de antingen jobba eller börjar jobba halvtid under längre perioder, ofta ofrivilligt. Endast 67 procent av alla kvinnor med små barn i EU arbetar, jämfört med 92 procent av männen. Det är därför EU vill skapa bra och prisvärd barnomsorg. Mål som medlemsländerna måste uppfylla.

Kvinnor i beslutsfattande ställning
EU har haft en strategi för jämställdhet mellan könen sedan 2010. En av grundstenarna är att öka antalet kvinnor i beslutsfattande positioner, framförallt inom näringslivet. Det var därför som EU-kommissionen i november presenterade ny lagstiftning för att öka antalet kvinnor i styrelserum till år 2020. Även om förslaget ännu inte blivit till lag, så har det redan haft effekt. Andelen kvinnor i styrelser i börsnoterade företag ökar i hela EU. I januari 2013 var andelen kvinnliga styrelseledamöter 15.8 procent, jämfört med 13.7% ett år tidigare. I Sverige är andelen 25.5 procent, en uppgång med 0.5 procentenheter jämfört med 2012.

Vi måste självklart fortsätta med det vi påbörjade 1957. Men flera utmaningar kvarstår: kvinnorna släpar fortfarande efter männen i sysselsättningsgrad, löneskillnaderna är fortsatt stora, kvinnor får inte betalt för hushållsarbete och kvinnor och män har inte likvärdiga pensioner. Jag är säker på att vi tillsammans kan förbättra situationen.

När jag ser på de förbättringar som vi åstadkommit hittills, och de många kompetenta kvinnor som tagit sig till styrelserummen, arbetar inom politiken eller som startat egna företag, är jag övertygad om att vi kommer att nå våra mål. Låt oss arbeta för jämställdhet varje dag – inte bara på den internationella kvinnodagen utan 365 dagar om året.  

Viviane Reding
viceordförande i EU-kommissionen