EU-parlamentets talman Martin Schulz efter omröstningen om långtidsbudgeten.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Parlamentet utmanar rådet inför budgetförhandlingar

EU-parlamentet avvisade med stor majoritet på onsdagen medlemsländernas överenskomna långtidsbudget. Nu väntar tuffa förhandlingar.

– I dag är det parlamentets ansvar att lugnt säga nej, sade Alain Lamassoure, fransk konservativ och EU-parlamentets huvudansvarige i frågan innan omröstningen.

Med röstsiffrorna 506 för och 161 mot avvisade därefter EU-parlamentarikerna medlemsländernas uppgörelse om långtidsbudgeten överenskommen tidigare i år.

– Parlamentet vill ses som en verklig partner och vi är nu redo att förhandla, sade talman Martin Schulz med hänvisning till att detta är första gången som EU-parlamentet är med i förhandlingarna om unionens långtidsbudget.

De flesta svenska ledamöterna röstade mot majoriteten, förutom Kristdemokraten Alf Svensson och Socialdemokraten Göran Färm som stödde parlamentets linje. Tre lade ned sina röster.

EU-parlamentet accepterar i och med omröstningen nivån på långtidsbudgeten  som medlemsländerna enats om men ställer fyra huvudkrav för att ge sitt godkännande. Vissa av kraven, exempelvis det om större flexibilitet, har medlemsländerna redan till viss del tillmötesgått.

Rådet, där medlemsländerna ingår, väntas kunna inleda förhandlingarna först efter 23 april då EU-ministrarna träffats i Bryssel.

Slutlig ställning till långtidsbudgeten som sträcker sig mellan 2014 och 2020 tar EU-parlamentet troligtvis i juni eller juli.

Lyckas inte medlemsländerna och rådet enas vid årets slut fortsätter man på årets budget justerad för inflation, något som de flesta vill undvika.