Parlamentsdebatt om EU framtvingas i Nederländerna

En nederländsk namninsamling har snart fått in tillräckligt med underskrifter för att tvinga fram en EU-debatt i landets parlament. 

I slutet av januari startade en rad nederländska konservativa akademiker en namninsamling där de kräver folkomröstning vid en eventuell framtida maktöverföring till Bryssel.

Snart har de fått in de 40 000 underskrifter som krävs för att underhuset i det nederländska parlamentet måste hålla en debatt i frågan.

Samtidigt har den nederländske opinionsforskaren Maurice de Hond publicerat en undersökning som visar att 64 procent av nederländarna vill ha en folkomröstning vid maktöverföring. Dessutom anser två tredjedelar av de tillfrågade att EU inte är demokratiskt.

Under de senaste 200 åren har bara en folkomröstning hållits i Nederländerna – den om EU-konstitutionen 2005.