Ännu får Bulgarien och Rumänien vänta på att resa passfritt inom Schengen.

Ännu får Bulgarien och Rumänien vänta på att resa passfritt inom Schengen.

Rumänien och Bulgarien för korrupta för Tyskland

Den tyske inrikesministern Hans-Peter Friedrich vill inte släppa in Rumänien och Bulgarien i passunionen Schengen.

På torsdag träffas EU-ländernas justitie- och inrikesministrar i Bryssel. Om då Rumänien och Bulgarien kräver en omröstning om att få gå med i Schengensamarbetet, som ska garantera EU-medborgare fri rörlighet över gränserna, kommer den tyske inrikesministern Hans-Peter Friedrich att lägga in sitt veto.

– Om Rumänien och Bulgarien insisterar på en omröstning kommer utspelet att stöta på det tyska vetot, sade Hans-Peter Friedrich i en intervju med tyska Der Spiegel på söndagen.

Han pekar på de EU-utvärderingar som menar att de två länderna ännu inte är mogna för att ansluta sig till Schengen och att de måste göra mer för att bekämpa korruption.

– Utvidgningen av Schengenområdet kommer bara att accepteras av våra medborgare om de grundläggande förutsättningarna säkerställs. Det är för närvarande inte fallet, sade Hans-Peter Friedrich som tillägger att han inte heller är för en delvis öppning för länderna.

Tidigare har Finland och Nederländerna hotat med veto i en eventuell omröstning om de två Balkanländerna ska få tillträde till passunionen.

Om det inte blir någon omröstning på torsdag bland justitie- och inrikesministrarna kan det möjligen ske under EU-toppmötet i nästa vecka. Blir det inte fallet lär det dröja till oktober.

Den tyske inrikesministern uttryckte i förra veckan oro för en ”fattigdomsflykt” från Rumänien och Bulgarien till Tyskland när de sista restriktionerna för att arbeta i resten av EU försvinner den första januari 2014.