De sex ledarna som vill öka det gemensamma militära samarbetet.

Bild: Tjeckiska regeringen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sex EU-länder bildar gemensam militär styrka

Tyskland, Frankrike, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern har enats om att minska sina militära utgifter genom ökat samarbete.

Ledarna för de sex EU- och Natoländerna träffades i går onsdag i polska huvudstaden Warszawa.

– Om de militära budgetarna minskar ökar hoten. Man behöver solidaritet, fördelning och en strategi, sade den franske presidenten François Hollande, rapporterar Libération.

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel höll med.

– Det är uppenbart i dag att ingen kan göra det ensam, men att vi tillsammans vill ta ansvar för vår europeiska säkerhet, sade Angela Merkel.

”Den pågående globala finanskrisen fortgår och på grund av dess negativa inverkan på försvarsutgifter har vi koncentrerar oss på att stärka det flerstatliga försvarssamarbetet”, heter det i ett gemensamt uttalande från de sex ledarna som även vill att Nato och EU ska arbeta nära varandra för att undvika att de båda organisationerna gör samma jobb.

2016 ska länderna ha bildat en stryka på upp till tre tusen man som ska kunna sättas in för fredsbevarande uppdrag och krishantering inom en area på 6000 kilometer från Bryssel på uppdrag av Europeiska rådet.