Hagia Sophia i Istanbul. Arkivbild.

Hagia Sophia i Istanbul. Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Sverige måste tala klarspråk med Turkiet

EU måste stoppa sitt ekonomiska bidrag till Turkiet så länge landet kränker och diskriminerar den kristna minoriteten. Det skriver Özcan Kaldoyo Assyrian-Chaldean-Syriac Association, ACSA och Sait Yildiz Assyriska Dmokratiska Organisationen, ADO.

I början av 1900-talet var en fjärdedel av befolkningen i dagens Turkiet icke-muslimska assyrier-kaldéer-syrianer, armenier, pontiska greker och judar.

1915 mördades miljontals personer ur dessa folkgrupper. Den turkiska republiken har övertagit det dåvarande Ottomanska rikets tillgångar och skulder, såväl ekonomiska som politiska. Man har efter den turkiska republikens utropande 1923 fortsatt att tillämpa lagar från 1915 mot de utsatta grupperna. Man har också fortsatt att dra nytta av det folkmord som förövades och har aldrig tagit avstånd från dessa historiska illgärningar.

Även under Turkiets moderna historia, när många har levt med missuppfattningen att landet är sekulärt och pluralistiskt, har alla icke-muslimska grupper förföljts. Turkiets befolkning uppgår idag till 75 miljoner, men med endast cirka 100 000 icke-muslimer kvar.

Den turkiska staten avlönar idag cirka 100 000 mullor ur statskassan, men ingenting ur statskassan går till annat än företrädare för sunniislam.

Den turkiska staten har inte heller haft någon som helst respekt för gamla, tusenåriga kyrkor eller kloster. Haga Sofia i staden Iznik, 1 600 år gammal, har omvandlats till moské. Vice statsministern avslöjade nyligen att man även kommer att omvandla Haga Sofia-kyrkan i Trabzon till moské. Det syrisk-ortodoxa klostret Mar-Gabriel har stämts av statens olika organ och med olika manipulationer av rättssystemet har staten konfiskerat det mesta av klostrets egendom.

Barn tillhörande dessa grupper diskrimineras och kränks dagligen i skolundervisningen där deras förfäder anges som förrädare i läromedlen.

Hur kan man förvänta sig att detta land som hatar och förintar allt som tillhör kristenheten, ska kunna bli en bro mellan Öst och Väst? Hur kan man förvänta sig att detta land skulle kunna vara ett harmoniskt och fredligt land inom EU? Turkiet blir aldrig en demokrati utan att erkänna folkmordet 1915.

Den turkiska staten, som har konfiskerat tusentals fastigheter från kristna personer eller institutioner, vägrar att återlämna dessa till sina rättmätiga ägare. Den turkiska staten har alltså på brottslig väg och genom folkmord och fortsatta övergrepp på sina kristna invånare kommit över omfattande egendom.

Hur ska man då se på om Sverige eller andra EU-länder ökar sina kontakter och sitt handelsutbyte med en sådan stat som Turkiet och gör lukrativa affärer med en stat som har en sådan bakgrund?

Ingen har respekt för en hälare och inte heller i de större politiska, internationella sammanhang bör det förtjäna någon som helst respekt att göra affärer med sådana organisationer eller stater som har kommit över sina tillgångar på brottslig väg.
 
Vi kräver att den svenska regeringen ska tala klarspråk och protestera mot den systematiska förstörelsen av det kristna kulturarvet i Turkiet.

Vi kräver att den svenska regeringen ska stoppa all ekonomisk EU-hjälp till Turkiet som årligen uppgår till motsvarande 10 miljarder kronor.
 
Özcan Kaldoyo
ACSA, Assyrian-Chaldean-Syriac Association

Sait Yildiz
ADO, Assyriska Dmokratiska Organisationen