Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige stödjer avreglering av transportmarknaden i EU

Medlemsländer visar svalt intresse för avreglerad transportmarknad. Ökad arbetslöshet är en farhåga om billig utländsk arbetskraft tillåts arbeta fritt med inrikes transporter.

I veckan träffade EU-kommissionen medlemsländerna i ett slutet arbetsmöte i Bryssel för en första diskussion kring en avreglering av transportmarknaden i Europa.

EU-kommissionen förväntas lägga ett färdigt lagförslag tidigast till sommaren där EU:s vägtransportmarknad helt eller delvis avregleras.  

Av dokument från tisdagens möte som Europaportalen tagit del av framgår det att Sverige och fem andra medlemsländer är för en öppning av marknaden och sex medlemsländer är emot. Majoriteten av länderna uttryckte sig varken för eller emot en avreglering.  

EU-kommissionen genomför i nuläget en konsekvensanalys. Innan det fattas några beslut om nya lagförslag vill EU-kommissionen vidare överväga de ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena kring en avreglering.

Ett medlemsland rapporterade vid mötet att 8000 inhemska förare inte längre har arbete inom transportsektorn då det är billigare att anlita utländsk arbetskraft.

En fråga som betonades av flera medlemsländer var svårigheterna att kontrollera att dagens transportregler följs. En önskan är att det ska finnas en tydlig och enhetlig tillämpning av reglerna kring cabotage. Cabotaget innebär att en åkare från ett annat EU-land, som levererat en last till Sverige, under sju dagar får utföra ytterligare tre nationella körningar i Sverige. Exempelvis vill Sverige att myndigheter i alla EU-länder ska kunna genomföra husrannsakan i lastbilar för att kontrollera att reglerna kring uppdrag och dagar efterlevs.

Idag, fredag, släpptes en utredning av Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen som visar att ungefär en fjärdedel av godstransporterna i Sverige sker med utlandsregistrerade lastbilar. Hälften av alla lastbilar som kontrollerats under 2012 har fått någon form av anmärkning rörande kör- och vilotider. Men det är ingen större skillnad på svensk- eller utlandsregistrerade lastbilar.