Sysselsättningen minskar i EU – ökar i Sverige

Största minskningen av sysselsättningen har skett inom byggbranscherna samtidigt som andelen underhållnings- informations- och kommunikationsarbeten ökat. 

Sysselsättningsgraden i EU minskade under förra årets tre sista månader med 0,4 procent i jämförelse med samma period 2011. I Sverige ökade däremot sysselsättningen med 0,5 procent under samma period. Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Störst minskning skedde inom byggbranschen (-3,9 procent). Inom informations- och kommunikationssektorn ökade sysselsättningsgraden med 2,2 procent, vilket den även gjorde inom underhållningsbranschen (1,4 procent).

Sysselsättningsgraden i EU under 2011, som är det senaste året det finns statistik för, var enligt Eurostat 64,3 procent.

Förändring av sysselsättningsgraden:

För muspekaren över de olika EU-länderna för att se skillnaden i sysselsättningsgraden mellan sista kvartalet 2011 och 2012. (För Storbritannien, Irland, Polen och Litauen finns inga uppgifter.)

Sysselsättningsgraden i EU-länderna: