Herman Van Rompuy talade på torsdagen i brittiska finanskvarteren City of London.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Van Rompuy varnar Storbritannien för EU-utträde

Det är en mycket komplicerad och opraktisk historia att lämna EU, säger Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy som inte vill släppa britterna.

I ett tal på torsdagseftermiddagen i London varnade Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy att ett brittiskt utträde ur EU ”inte kommer utan ett pris”.

– Att lämna klubben helt och hållet är möjligt rent legalt. Men det är inte en fråga om att bara lämna. Det skulle bli lagligt och politiskt sett en mycket komplicerad och opraktisk historia, sade Herman Van Rompuy som svar på den brittiske premiärministern David Camerons löfte om en folkomröstning om EU om hans konservativa parti vinner nästa parlamentsval 2015.

– Att gå ur ett befintligt samarbetsområde är inte bara en fråga mellan London och Bryssel: det skulle påverka förhållandet mellan ert land och 26, snart, 27, andra. Det är för var och en av dessa – vänner, grannar och partner – som ni måste presentera era argument, sade Herman Van Rompuy.

Han vill hellre att Storbritannien är kvar i EU och att David Camerons hållning snarare försvagar Storbritanniens ställning i unionen. ”Hur övertygar man ett rum fullt av människor om man håller handen på dörrhandtaget”, frågade sig EU-ledaren retoriskt.

David Cameron krävde i sitt linjetal att Storbritannien ska få en friare roll i EU och att makt ska återföras från Bryssel till London. För att detta ska blir verklighet vill Cameron ha en fördragsändring. Men även detta vände sig Herman Van Rompuy mot.

– Att ändra EU-fördraget är […] inte en prioritet, sade Herman Van Rompuy som tillade att han inte sett någon ”aptit för detta runt EU-ledarnas bord” och att en sådan process skulle ta år att fullborda.

Istället uppmuntrade Herman Van Rompuy Storbritannien att ta en ledarroll för att förbättra den inre marknaden.

– Storbritannien kan hjälpa andra länder att övervinna deras motstånd mot förändring och reformer, sade ordförande Van Rompuy.