Annons

I en tid när till och med borgerliga partier klankar ned på EU är det befriande att se tecken på att det statsbärande partiet Moderaterna står upp för Europatanken, skriver David Tinglöv.

I en tid när till och med borgerliga partier klankar ned på EU är det befriande att se tecken på att det statsbärande partiet Moderaterna står upp för Europatanken, skriver David Tinglöv.

Bild: Fredrik Haglund

Befriande att Moderaterna står upp för EU

I tider då till och med borgerliga företrädare klankar ner på EU är det välkommet att se den moderata arbetsgruppens EU-vänliga rapport. Det skriver David Tinglöv, andre vice förbundsordförande i Unga Européer.

Europeiska Unionen är vår tids främsta fredsprojekt. Genom att riva handelshinder och gränser och främja rörlighet och internationellt utbyte har EU gjort de senaste sextio åren varit en era av europeisk fraternisering. Trots detta blåser idag euroskeptiska vindar starka i den ekonomiska krisens Europa.

I Sverige har skepsisen mot EU alltid varit stark, och i en tid när till och med borgerliga partier klankar ned på EU är det befriande att se tecken på att det statsbärande partiet Moderaterna står upp för Europatanken.

I en tid då regeringschefer i Storbritannien utlyser folkomröstningar om utträde ur unionen, då kandidatländer som Turkiet tappar intresse för unionen och då till och med borgerliga partiledare talar om minskad makt för EU, väljer alltså en arbetsgrupp i Moderaterna att lägga fram en EU-vänlig rapport som lägger fram förslag för hur den ekonomiska krisen ska lösas genom att vidareutveckla unionen, istället för att slimma, avveckla eller till och med lämna unionen, som vissa euroskeptiker anser vara lösningen.

Unga Européer, den ledande ungdomsorganisationen i Europarörelsen, välkomnar denna rapport, då vi delar rapportförfattarnas analys att EU-medlemskapet har gjort Sverige till ett bättre land och att den fria konkurrensen och rörligheten har gagnat inte bara det svenska folket, utan hela kontinentens befolkning. Vi delar också uppfattningen att fler av unionens problem skall lösas genom samordnade insatser av unionen. Ett konkret exempel på detta är den gränsöverskridande brottsligheten, som vi i Unga Européer vill lösa genom upprättandet av en europeisk motsvarighet till FBI, med större möjligheter att utöva jurisdiktion än Europol har idag. 

Vi gläds också av rapportens slutsats om att en fortsatt utvidging är önskvärd, att EU ska driva en värdedriven grannskapspolitik som främjar demokratiska värden i vårt närområde. Unga Européer har längre drivit frågan om ett demokratisk Vitryssland och vi hoppas innerligt att denna rapport driver på Sveriges insatser. Slutligen vill vi lyfta fram det elementära men allt för ofta bortglömda faktumet att Sveriges röst i världen stärks genom den europeiska unionen, vilket även påtalas i rapporten.

Annons

Unga Européer förkastar diskussion om huruvida vi ska gå ur eller avveckla unionen, utan eftersträvar istället ett debattklimat där de olika parter diskuterar hur unionen skall utvecklas. Utveckling, inte avveckling, är vår melodi!

David Tinglöv

Andre vice förbundsordförande i Unga Européer